reklama
reklama
reklama
reklama
© designersart dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 04 lipca 2019

Spadek przychodów AC SA w I półroczu

Producent samochodowych instalacji gazowych odnotował spadek obrotów w związku ze skomplikowana sytuacją prawną na rynku rosyjskim.

AC S.A. poinformował, iż wstępne przychody ze sprzedaży za I półrocze 2019 r. wyniosły 121.025 tys. zł i są niższe od przychodów ze sprzedaży osiągniętych za I półrocze 2018 r. o 5.600 tys. zł oraz są wyższe od przychodów ze sprzedaży za I półrocze 2017 r. o 15.299 tys. zł. Na spadek przychodów ze sprzedaży w II kwartale 2019 r. miała głównie wpływ sytuacja w Rosji w związku z wprowadzeniem w tym okresie nowych regulacji w zakresie badań dopuszczających do ruchu i rejestracji pojazdów z instalacją gazową, do których rynek i administracja rosyjska nie były przygotowane. Według informacji pozyskanych przez Emitenta obowiązywanie nowego prawa ma zostać odroczone na rok. Prezentowane dane o przychodach ze sprzedaży są danymi wstępnymi i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną opublikowane w raporcie półrocznym za I półrocze 2019 roku.
reklama
July 15 2021 08:57 V18.20.2-2