reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© grzegorz kula dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 25 czerwca 2019

Rabbit realizuje projekt unijny

Wrocławski Rabbit przy realizacji projektu rozprowadzania informacji za pomocą światła skorzysta z zewnętrznych usług projektowych.

Jak informowaliśmy w ostatnim czasie, Rabbit przeprowadzi prace badawczo-rozwojowe nad stworzeniem nowatorskiego systemu rozprowadzenia informacji użytecznej przy pomocy światła. Firma poinformowała, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z czerwca 2019 na ‘Opracowanie nowych konstrukcji lamp ledowych’, wybrana została oferta firmy Paweł Balcerzak NP. DESIGN. Jak czytamy na stronie firmy: ‘W odpowiedzi na zapytanie wpłynęła 1 oferta. Zamawiający wybrał ofertę w oparciu o kryteria oceny zawarte w zapytaniu ofertowym. Wykonawca wymieniony powyżej przedstawił najkorzystniejszą ofertę, uzyskując maksymalną ilość punktów – 100 pkt.’
reklama
March 03 2021 13:22 V18.15.34-2