reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© hannu viitanen dreamstime.com Nauka | 12 czerwca 2019

Politechnika Wrocławska zbuduje nowe centrum badawcze

W kompleksie składającym się z sześciu budynków znajdzie się m.in. Centrum Technologii Nanofotoniki oraz Wrocławska Fabryka Cyfrowa. Jeszcze w czerwcu ogłoszone zostaną przetargi na inwestycje.

Kompleks badawczy InnoCamp-GEO2 powstanie przy ul. Na Grobli, tuż przy stacji kolei linowej „Polinka”, na terenie przekazanym Politechnice przez gminę Wrocław w październiku 2018 r. Obecnie znajdują się tam garaże i magazyny należące wcześniej do MPWiK. Na potrzeby inwestycji wszystkie zostaną wyburzone, a w ich miejsce powstanie duży kompleks składający się z sześciu połączonych ze sobą budynków. Znajdą się w nich nowe laboratoria: Centrum Technologii Nanofotoniki, Centrum Nowych Technologii i Wirtualizacji Przemysłu – Wrocławska Fabryka Cyfrowa (Wroclaw Digital Factory), Laboratorium Kriogeniki oraz Laboratorium Maszyn Energetycznych. Dodatkowo powstanie budynek administracyjno-techniczny wraz z zapleczem garażowym. W Centrum Technologii Nanofotoniki będą realizowane projekty m.in. z obszaru nanotechnologii, nanoinżynierii i nanofotoniki, możliwe będzie tam również wytwarzanie przyrządów działających w zakresie podczerwieni, takich jak lasery, diody świecące, fotodiody oraz fotodetektory. Dzięki powołaniu Centrum Nowych Technologii i Wirtualizacji Przemysłu utworzony zostanie cyfrowy klaster infrastruktury badawczej, prototypowej i technologicznej na światowym poziomie, który będzie realizował cele naukowo-badawcze nakierowane na potrzeby krajowej i europejskiej gospodarki. Prowadzone będą tam m.in. badania w obszarze technologii cyfrowych, przyrostowych metod wytwarzania, tworzenia i stosowania nowych materiałów, w tym kompozytów, wytwarzania i testowania wyrobów rynkowych, zaawansowanych badań technicznych i technologicznych oraz modelowania, symulacji, projektowania wyrobów i cyfrowej prezentacji wyników. Laboratorium Kriogeniki zajmować się będzie głównie opracowywaniem nowych technologii, zarówno wytwarzania niskich temperatur np. poprzez optymalizację cykli termodynamicznych, jak i opracowaniem konstrukcji pojedynczych urządzeń i systemów kriogenicznych. Głównymi urządzeniami oraz konstrukcjami projektowanymi w laboratorium będą różnego rodzaju chłodziarki oraz skraplarki gazów (azotu, tlenu, helu). W Laboratorium Maszyn Energetycznych znajdą się stanowiska przeznaczone do prowadzenia różnorodnych badań energetycznych, dynamicznych oraz trwałościowych armatury. Prowadzone będą tam prace w zakresie projektowania i badań mieszadeł śmigłowych, przepływowej turbiny wodnej oraz typoszeregu pomp jednokanałowych. Wszystkie budynki będą miały dwie lub trzy kondygnacje, a nie jest wykluczone, że również jedną kondygnację podziemną. Mają mieć lekką, stalową konstrukcję z termoizolacyjnymi płytami elewacyjnymi. Dodatkowo przebudowane zostaną drogi dojazdowe i chodniki, powstaną parkingi oraz miejsca postojowe dla rowerów. W ciągu najbliższych kilku dni ogłoszony zostanie przetarg na projekt całego kompleksu. Natomiast ogłoszenie przetargu na prace budowlane planowane jest na drugą połowę 2020 r. Inwestycja powinna być gotowa w 2022 r. Po oddaniu do użytku InnoCamp-GEO2 – wraz z otwartym w grudniu 2012 r. kompleksem Geocentrum oraz funkcjonującym od kwietnia 2019 r. centrum badawczym GEO-3EM – wejdzie w skład kampusu „Na Grobli”. Przy ul. Na Grobli, w dawnym Biurze Obsługi Klienta MPWiK, swoją siedzibę będzie także miał Dział Spraw Międzynarodowych Politechniki Wrocławskiej. Wnętrza budynku zostaną w pełni zmodernizowane, a wejścia główne przebudowane. Przetarg na roboty budowlane zostanie ogłoszony jesienią 2019 r. Inwestycja ma być gotowa rok później. Politechnika Wrocławska zaplanowała także kapitalny remont gmachu dawnego szpitala przy ul. Hoene-Wrońskiego, który od 2015 r. należy do uczelni. Po remoncie w budynku swoją siedzibę będzie miał Wydział Matematyki. Przetarg na prace budowlane zostanie ogłoszony jeszcze w czerwcu, a inwestycja ma zostać oddana do użytku w 2021 r. © Politechnika Wrocławska
reklama
reklama
March 03 2021 13:22 V18.15.34-1