reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 29 maja 2019

LG Chem podpisało umowę o współpracy z Politechniką Śląską

Porozumienie pomiędzy LG Chem Wrocław Energy Sp. z o.o. a Politechniką Śląską dotyczy m.in. tematów realizowanych prac dyplomowych, praktyk i staży oraz ewentualnie sponsorowanie przedsięwzięć naukowych.

- LG Chem wzmacnia swoją obecność na polskim rynku. Dysponując dwoma zakładami produkcyjnymi na terenie Dolnego Śląska firma poszukuje partnerów, dzięki którym będzie w stanie kontynuować rozwój zarówno ilościowy jak i jakościowy. Jednym z działań w tym kierunku jest podpisane 28 maja porozumienie z Politechniką Śląską – czytamy w komunikacie uczelni. Stronę koreańską reprezentował prezes zarządu LG Chem Wrocław Energy Sp. z o.o. Seungse Chang, a Politechnikę Śląską rektor prof. Arkadiusz Mężyk. W ramach porozumienia, firma LG Chem Wrocław Energy Sp. z o.o. zobowiązuje się m.in. do przedstawiania listy proponowanych tematów prac dyplomowych do wykorzystania przez studentów naszej uczelni, umożliwiania odbywania praktyk dyplomowych studentom Politechniki Śląskiej podejmującym pracę dyplomową na tematy wskazane przez tę firmę, realizowania staży studenckich trwających co najmniej miesiąc, na które przyjmowani będą studenci lub absolwenci, którzy nie podjęli jeszcze pracy. Jednym z punktów porozumienia jest także możliwość sponsorowania w miarę możliwości przedsięwzięć podnoszących jakość kształcenia i badań naukowych w zakresie będącym w obszarze zainteresowań firmy. Politechnika Śląska z kolei będzie m.in. uwzględniać w tematach prac dyplomowych zagadnienia zgłaszane przez drugą stronę porozumienia i będzie udostępniać prace dyplomowe za zgodą ich autorów. Pracownicy uczelni będą natomiast współuczestniczyć w wybranych pracach badawczych. Porozumienie o współpracy ma na celu wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego Politechniki Śląskiej oraz potencjału i pozycji firmy LG Chem dla dalszych działań służących dobru stron i rozwojowi regionu – podkreśla Politechnika w komunikacie.
reklama
February 12 2021 10:46 V18.15.24-2