reklama
reklama
reklama
reklama
© pichetw dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 08 kwietnia 2019

Wiceprezesi Amiki nie będą ponownie kandydować

Wojciech Kocikowski, wiceprezes zarządu ds. finansowych i kontrolingu, oraz Piotr Skubel, wiceprezes zarządu ds. handlu i marketingu, złożyli oświadczenia o niekandydowaniu do zarządu Amica SA na kolejną kadencję.

Kadencje wiceprezesów upłyną po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Amica SA. Do tego czasu obaj wiceprezesi pozostają w składzie kolegialnym zarządu Grupy – poinformowała Amica w komunikacie. Jednocześnie 5 kwietnia br. na stanowisko prezesa spółki zależnej Amica Handel i Marketing Sp. z o.o. została powołana Alina Jankowska-Brzóska, dotychczas wiceprezes zarządu Amica SA ds. zarządzania towarami i logistyki, która jest związana z firmą od czternastu lat, a od trzech pracuje w zarządzie Grupy.
reklama
July 15 2021 08:57 V18.20.2-1