reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 05 stycznia 2010

ABB reorganizuje dywizję automatyki

ABB, czołowy koncern branży energetyki i automatyki, przeprowadza reorganizację dywizji automatyki w celu dostosowania jej zadań do wymagań klientów.

Zmiany te umożliwią ABB lepsze wykorzystanie możliwości rozwoju w zakresie usług, większą obecność w sektorze produkcji jednostkowej i szybsze reagowanie na wzrastający popyt na wydajne rozwiązania energetyczne. Z dniem 1 stycznia 2010 r. jednostki biznesowe wchodzące w skład dywizji Produkty Automatyki oraz Robotyki zostaną przeniesione do dwóch nowych dywizji – Dywizji Napędów i Automatyzacji Produkcji oraz Dywizji Produktów Niskich Napięć. Organizacja dywizji Automatyki Procesowej pozostanie bez zmian, poza uzupełnieniem o Biznes Aparatury Kontrolno-Pomiarowej z dywizji Produktów Automatyki. Struktura nowych dywizji będzie następująca: - nowa Dywizja Produktów Niskich Napięć obejmuje jednostki biznesowe wytwarzające głównie sprzęt elektryczny niskiego napięcia, sprzedawany hurtowniom, producentom oryginalnego wyposażenia (OEM) oraz integratorom systemów, cechujący się umiarkowanymi wymogami usługowymi. Przychód pro forma dywizji za rok 2008 wyniósł 4,8 mld USD; dywizja zatrudniała ok. 19 000 pracowników. - nowa Dywizja Napędów i Automatyzacji Produkcji obejmuje produkty i systemy przeznaczone do zastosowań z zakresu produkcji jednostkowej, takich jak robotyka i sterowniki PLC, oraz jednostki napędowe w zakładach produkcyjnych, takie jak silniki i napędy. Jednostki te pomagają klientom zwiększyć produktywność i wydajność energetyczną aktywów. Dywizja ta dysponuje również istotną ofertą z zakresu sektorów odnawialnych dla energii słonecznej i wiatrowej, a także segmentem kolejowym. Jednostki biznesowe prowadzą sprzedaż głównie na potrzeby producentów OEM, integratorów systemów, a także sprzedaż bezpośrednią na rzecz użytkowników końcowych, co wymaga intensywniejszego, indywidualnego poziomu obsługi. Przychód pro forma dywizji za rok 2008 wyniósł 6,6 mld USD; dywizja ta również zatrudniała ok. 19 000 pracowników. - Dywizja Automatyka Procesowa pozostanie bez zmian, z wyjątkiem uzupełnienia jej o Biznes Aparatury Kontrolno-Pomiarowej, który dotychczas wchodził w skład Dywizji Produkty Automatyki. Dzięki temu zwiększą się możliwości platformy automatyzacji procesów przemysłowych, gdyż urządzenia do pomiaru temperatury, przepływu, ciśnienia itp. odgrywają kluczową rolę w ofercie ABB przeznaczonej do optymalizacji procesów przemysłowych. Przychód pro forma dywizji za rok 2008 wyniósł 8,4 mld USD; dywizja ta zatrudniała ok. 29 500 pracowników. ABB zamierza przedłożyć dane o zamówieniach, przychodach i zysku operacyjnym pro forma (EBIT) za lata 2007–2009 po reorganizacji do nowej struktury, w chwili ogłoszenia wyników za czwarty kwartał, w lutym przyszłego roku. W tym czasie spółka zaktualizuje również wytyczne dla dywizji odnoszące się do celów na lata 2007–2011, by dostosować je do struktury nowej organizacji. Reorganizacja jednostek biznesowych automatyki pociągnie za sobą szereg zmian w strukturze kierowniczej z dniem 1 stycznia 2010 r. Źródło: ABB
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 12 2020 12:15 V18.6.4-2