reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Jakub Jirsak Dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 24 sierpnia 2018

Relpol: przychody i zyski w górę

W pierwszym półroczu 2018 r. spółka i grupa kapitałowa osiągnęły bardzo wysoki poziom przychodów ze sprzedaży, szczególnie na rynku europejskim, na którym utrzymywała się koniunktura wzrostowa – informuje Relpol.
- Wzrosła również sprzedaż na rynek krajowy, pomimo wciąż niskich jeszcze nakładów na inwestycje w branży elektrotechnicznej i energetycznej, gdzie wykorzystywane są wyroby spółki. Aktualnie poziom składanych zamówień wykazuje mniejszą dynamikę lecz ciągle z tendencją rosnącą, co daje dobre prognozy dla drugiego półrocza- czytamy dalej w raporcie półrocznym firmy Relpol.

Grupa kapitałowa osiągnęła najwyższy w swojej historii półroczny poziom przychodów ze sprzedaży w wysokości 67.824 tys. PLN. W stosunku do I półrocza 2017 r. (62.759 tys. PLN) stanowi to wzrost o 8,1%, a w stosunku do I półrocza 2016 r. o 10,8%. Wprowadzone wyłączenia i korekty konsolidacyjne (dotyczące wzajemnych obrotów, marży na zapasach, zysków lub strat udziałowców mniejszościowych) pomniejszyły przychody skonsolidowane o 4.897 tys. PLN a wynik netto o 167 tys. PLN.

Taka dynamika przychodów ze sprzedaży, struktura sprzedaży i kosztów pozwoliła na wypracowanie w I półroczu 2018 r. zysku netto jednostki dominującej o 47% wyższego od zysku netto osiągniętego w I półroczu 2017 r., a zysk netto grupy kapitałowej wyniósł 4.402 tys. zł i był o 42% wyższy od zysku wypracowanego w I półroczu 2017 r. Marża brutto na sprzedaży GK wzrosła z 22,2% do 23,3% a zysku netto z 4,9% do 6,5%.

Oto wybrane dane finansowe po pierwszym półroczu 2018 roku dla jednostki dominującej, czyli Relpol SA oraz dla całej grupy kapitałowej.


Relpol najwięcej sprzedaje do Niemiec, obroty z tego rynku w 1H2018 wyniosły 25.240 tys. PLN i były wyższe o 19,4% r/r. Dynamika sprzedaży na rynek krajowy wyniosła 13,9%. Udział rynku krajowego w sprzedaży ogółem grupy kapitałowej wynosi 29,1%.

W ramach prowadzonych projektów, na prace badawczo-rozwojowe w pierwszym półroczu 2018 Relpol wydał 1.953 tys. PLN.

© Relpol
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 15 2018 17:25 V11.9.0-1