reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Jakub Jirsak Dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 24 sierpnia 2018

Relpol: przychody i zyski w górę

W pierwszym półroczu 2018 r. spółka i grupa kapitałowa osiągnęły bardzo wysoki poziom przychodów ze sprzedaży, szczególnie na rynku europejskim, na którym utrzymywała się koniunktura wzrostowa – informuje Relpol.
- Wzrosła również sprzedaż na rynek krajowy, pomimo wciąż niskich jeszcze nakładów na inwestycje w branży elektrotechnicznej i energetycznej, gdzie wykorzystywane są wyroby spółki. Aktualnie poziom składanych zamówień wykazuje mniejszą dynamikę lecz ciągle z tendencją rosnącą, co daje dobre prognozy dla drugiego półrocza- czytamy dalej w raporcie półrocznym firmy Relpol.

Grupa kapitałowa osiągnęła najwyższy w swojej historii półroczny poziom przychodów ze sprzedaży w wysokości 67.824 tys. PLN. W stosunku do I półrocza 2017 r. (62.759 tys. PLN) stanowi to wzrost o 8,1%, a w stosunku do I półrocza 2016 r. o 10,8%. Wprowadzone wyłączenia i korekty konsolidacyjne (dotyczące wzajemnych obrotów, marży na zapasach, zysków lub strat udziałowców mniejszościowych) pomniejszyły przychody skonsolidowane o 4.897 tys. PLN a wynik netto o 167 tys. PLN.

Taka dynamika przychodów ze sprzedaży, struktura sprzedaży i kosztów pozwoliła na wypracowanie w I półroczu 2018 r. zysku netto jednostki dominującej o 47% wyższego od zysku netto osiągniętego w I półroczu 2017 r., a zysk netto grupy kapitałowej wyniósł 4.402 tys. zł i był o 42% wyższy od zysku wypracowanego w I półroczu 2017 r. Marża brutto na sprzedaży GK wzrosła z 22,2% do 23,3% a zysku netto z 4,9% do 6,5%.

Oto wybrane dane finansowe po pierwszym półroczu 2018 roku dla jednostki dominującej, czyli Relpol SA oraz dla całej grupy kapitałowej.


Relpol najwięcej sprzedaje do Niemiec, obroty z tego rynku w 1H2018 wyniosły 25.240 tys. PLN i były wyższe o 19,4% r/r. Dynamika sprzedaży na rynek krajowy wyniosła 13,9%. Udział rynku krajowego w sprzedaży ogółem grupy kapitałowej wynosi 29,1%.

W ramach prowadzonych projektów, na prace badawczo-rozwojowe w pierwszym półroczu 2018 Relpol wydał 1.953 tys. PLN.

© Relpol

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
September 21 2018 11:51 V11.0.0-1