reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© kentoh dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 23 sierpnia 2018

Cormay z dodatnim wynikiem EBITDA

Biotechnologiczna grupa zakończyła pierwszą część roku – drugie półrocze z rzędu – z zyskiem operacyjnym powiększonym o amortyzację. Wzrosła też marża brutto ze sprzedaży.
W pierwszym półroczu 2018 roku skonsolidowane przychody Cormaya sięgnęły 35,1 mln PLN wobec 41,2 mln PLN uzyskanego rok wcześniej. EBITDA w tym czasie wyniosła 0,14 mln PLN. W połowie 2017 roku widniała strata w wysokości 0,13 mln PLN. Rentowność brutto ze sprzedaży przekroczyła 39% w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem na poziomie 36,6%. Warto też zauważyć wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, z 0,9 mln PLN do 1,75 mln PLN.

- Zaprezentowane wyniki są odzwierciedleniem zmian zachodzących w PZ Cormay. Zamierzeniem jest wzrost sprzedaży wysokomarżowych, własnych produktów przy równoczesnym ograniczeniu aktywności w nisko marżowych obszarach biznesu. Miniony okres sprawozdawczy był już drugim z rzędu półroczem, w którym Grupa Cormay odnotowała zysk operacyjny powiększony o amortyzację. Mamy ambicję, by w drugim półroczu co najmniej powtórzyć osiągnięty w pierwszej części roku wynik – ocenia w raporcie półrocznym Janusz Płocica, prezes PZ Cormay.

Spółka pracuje nad komercjalizacją nowych analizatorów: biochemicznego Equisse oraz hematologicznych Hermes Senior i Junior. Pierwsze w wersji 1.0, pracują w wybranych laboratoriach w kraju. Jeszcze w tym roku Cormay spodziewa się sprzedaży pierwszych egzemplarzy urządzenia zagranicą. Równolegle kontynuuje prace nad opracowaniem nowej, tańszej w produkcji wersji urządzenia – Equisse 2.0. Chce w I połowie 2019 r. być gotowy do wyjścia na globalny rynek z bardziej konkurencyjną cenowo wersją Equisse.

- Aby sfinalizować przygotowanie analizatorów do sprzedaży i wprowadzić je na rynek konieczne jest zapewnienie firmie dodatkowych źródeł finansowania. 7 sierpnia 2018 r. akcjonariusze PZ Cormay wyrazili zgodę na dokapitalizowanie spółki w drodze emisji maksymalnie 7 mln akcji serii M. Środki, które spodziewamy się pozyskać pozwolą nam na rozpoczęcie, w perspektywie najbliższych 12 miesięcy, otwartej, globalnej sprzedaży analizatorów Hermes i Equisse. To sukces rynkowy tych właśnie produktów decydować będzie o wartości spółki w najbliższych latach – dodaje prezes PZ Cormay.

Cena emisyjna akcji serii M nie może być niższa niż 1 PLN za sztukę. Walory będą oferowane w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru. W pierwszej kolejności zarząd może zaoferować akcje inwestorom, którzy w dniu walnego dysponowali co najmniej 0,5-proc. udziałem. Równolegle z uchwaleniem emisji serii M zdecydowano o emisji do 3,86 mln akcji serii N. Te walory przeznaczone będą menadżerom spółki w ramach programu motywacyjnego.

W ciągu ostatniego miesiąca akcje Cormaya zdrożały o około 18%.

Źródło: akcjonariat.pl
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 15 2018 17:25 V11.9.0-1