reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 21 października 2008

Rządy krajów UE wzmogą wysiłki we wprowadzaniu RoHS

Rządy krajów UE tworzą plan wspólnych działań, nakierowanych na bardziej efektywne wdrażanie zasad RoHS (Restriction of Hazardous Substances) w Europie i eliminację substancji niebezpiecznych.

Na międzynarodowym forum, które odbyło się w zeszłym miesiącu w Waszyngtonie, organy administracji krajów europejskich wspólnie ogłosiły zamiar zacieśnienia współpracy, zarówno nieformalnej jak i w ramach już ukonstytuowanych mechanizmów, nakierowanej na osiągnięcie większych postępów we wdrażaniu RoHS do czasu następnego spotkania, które odbędzie się jeszcze w tym roku w Holandii. Regulacje RoHS weszły w życie w lipcu 2006. Rządy UE spotykają się z krytyką w efekcie braku skutecznego monitoringu stanu dostosowania uregulowań prawnych do RoHS, co skłaniało niektóre firmy do sprzedaży produktów, w których zawartość substancji niebezpiecznych przekraczała dopuszczalne limity. Organy administracji krajów UE planują obecnie udoskonalić swój model monitoringu wprowadzania RoHS poprzez implementację wzorca współpracy międzynarodowej, który z sukcesem funkcjonuje w krajach skandynawskich. W roku 2007, kraje nordyckie zunifikowały swoje modele monitoringu RoHS; zwiększyły zakres monitoringu oraz wprowadziły raportowanie o niezgodnościach poprzez międzynarodową wymianę danych. Model wypracowany w krajach nordyckich polega na tym, iż kraje podzieliły pomiędzy siebie poszczególne sektory przemysłu, których dotyczy RoHS. Każdy z krajów był więc w stanie skoncentrować się na monitoringu określonej dziedziny gospodarki, a wyniki były przedmiotem międzynarodowej wymiany danych. Prawdopodobnie, pozostałe kraje UE rozważą wprowadzenie podobnego modelu. Torben Norlem, przedstawiciel firmy Intertek, wspomagającej rządy i firmy w monitoringu wprowadzania zasad RoHS powiedział: ‘Producenci sprzedają swoje wyroby w wielu krajach europejskich. Wówczas organy administracji, dzieląc się danymi między sobą, są w stanie lepiej identyfikować niezgodności oraz w bardziej efektywny sposób, wspólnie stosować dostępne środki.’ Model monitoringu, który ma być wprowadzony w przyszłości, prawdopodobnie zawierać będzie więcej elementów raportowania. Przykładowo Szwecja analizuje i raportuje odstępstwa w przypadku 152 kategorii produktów elektronicznych. Raportowanie o takich odstępstwach zniechęca firmy do niestosowania się do wymogów RoHS, poprzez negatywne oddziaływanie na markę takich produktów, a w konsekwencji spadek sprzedaży, utratę dobrego imienia i udziałów rynkowych. Pan Norlem dodał też: ‘Rządy UE poszukują również możliwości współpracy międzynarodowej z ich odpowiednikami w Chinach i USA. Wiele produktów sprzedawanych w Europie jest dystrybuowanych również na całym świecie, istnieje więc potrzeba takiej międzynarodowej współpracy’. Intertek był gospodarzem forum, na którym spotkali się przedstawiciele UE oraz Chin (16 Listopad 2007) oraz UE oraz Tajwanu (19 Listopad 2007). Kolejne forum odbędzie się w lutym 2009 w Kalifornii.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-1