reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemys艂 elektroniczny | 06 czerwca 2018

Polski Program Kosmiczny ruszy we wrze艣niu 2018 roku

Projekt uzyska艂 najwy偶szy priorytet i zak艂ada m.in. budow臋 narodowego systemu satelitarnej obserwacji Ziemi, a tak偶e stworzenie systemu wczesnego ostrzegania przed ewentualnymi zderzeniami satelit贸w na orbicie.
Ponadto istotnym celem jest wykszta艂cenie odpowiednich kadr, wsparcie nauki i zwi臋kszenie konkurencyjno艣ci na polskim rynku kosmicznym. Zgodnie z za艂o偶eniami rz膮du do 2020 roku mamy generowa膰 3 proc. przychod贸w europejskiego rynku kosmicznego. 鈥 Polski Program Kosmiczny zostanie skorelowany i skoordynowany w kr贸tkim czasie, prawdopodobnie do wrze艣nia tego roku. B臋dzie si臋 nazywa膰 Priorytetowym Polskim Programem Kosmicznym, kt贸ry b臋dzie obejmowa膰 nast臋pne 2鈥3 lata. W tym czasie zostanie stworzony kompleksowy program, obejmuj膮cy perspektyw臋 15 lat 鈥 m贸wi w rozmowie z agencj膮 informacyjn膮 Newseria Innowacje dr hab. Grzegorz Brona, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej. Projekt Krajowego Programu Kosmicznego zosta艂 opracowany w grudniu 2017 roku i poddany konsultacjom, kt贸re zako艅czy艂y si臋 w kwietniu tego roku. Wykaza艂y one, 偶e pomini臋to wa偶ne aspekty przy tworzeniu KPK, w tym zabezpieczenie odpowiednich funduszy i zasob贸w na jego realizacj臋. Zapad艂a wi臋c decyzja o wy艂膮czeniu cz臋艣ci dzia艂a艅 z Krajowego Programu Kosmicznego, zwerbowaniu ca艂ego 艣rodowiska do wsparcia i skupieniu si臋 na innych fragmentach programu. 鈥 Krajowy Program Kosmiczny definiuje z jednej strony system wsparcia polskich podmiot贸w sektora, tak 偶eby艣my mogli nadgoni膰 sektory zagraniczne, z drugiej strony definiuje zapotrzebowanie krajowe na zdolno艣ci czy produkty sektora. R贸bmy to, co mo偶emy zrobi膰 w tej chwili dla sektora, nie koncentrujmy si臋 na zadaniach wymagaj膮cych d艂u偶szej perspektywy, po prostu sektor tego potrzebuje 鈥 twierdzi Grzegorz Brona.
Zgodnie z za艂o偶eniami Polskiej Strategii Kosmicznej polski przemys艂 kosmiczny ma mie膰 w 2030 roku trzyprocentowy udzia艂 w rynku europejskim. Wed艂ug analityk贸w Bank of America Merrill Lynch w ci膮gu najbli偶szych 30 lat warto艣膰 艣wiatowej bran偶y kosmicznej mo偶e wynie艣膰 2,7 bln dol.
Istotnym celem KPK jest edukacja i kszta艂cenie kadr. Wed艂ug prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej w Polsce brakuje aktualnie kadr, by realizowa膰 du偶e projekty kosmiczne. Wa偶nym celem jest tak偶e wsparcie nauki i kontynuacja obecno艣ci naukowych satelit贸w na orbicie (obecnie mamy dwa takie satelity, kt贸rych okres funkcjonowania ko艅czy si臋 ok. 2020 roku. W ramach KPK planuje si臋 tak偶e wsparcie polskiego przemys艂u, kt贸ry w znacznej mierze wci膮偶 nie jest konkurencyjny w sektorze kosmicznym. 鈥 Firmy, z kt贸rymi walczymy na arenie mi臋dzynarodowej, to firmy francuskie czy niemieckie, kt贸re maj膮 o 50 lat wi臋cej kosmicznego do艣wiadczenia. Trzeba stworzy膰 odpowiednie ramy wsparcia krajowego, kt贸re pozwol膮 firmom przenie艣膰 si臋 na wy偶szy poziom gotowo艣ci technologicznej 鈥 twierdzi prezes Polskiej Agencji Kosmicznej. Jednym z cel贸w programu ma by膰 budowa kompetencji umo偶liwiaj膮cych zabezpieczenie potrzeb kraju w zakresie technologii satelitarnych, w tym m.in. poprzez budow臋 narodowego systemu satelitarnej obserwacji Ziemi, a tak偶e stworzenie systemu wczesnego ostrzegania przed ewentualnymi zderzeniami satelit贸w na orbicie. Istotne z punktu widzenia zw艂aszcza polskich przedsi臋biorstw jest r贸wnie偶 znalezienie si臋 w strukturach mi臋dzynarodowych. 鈥 W 2021 roku rusza nowa perspektywa finansowania UE, ruszaj膮 nowe programy kosmiczne, zar贸wno zwi膮zane ze zobrazowaniem ziemi, z nawigacj膮, z systemami wczesnego ostrzegania przed zagro偶eniami z kosmosu, z systemami rakietowymi. Trzeba si臋 tam odpowiednio odnale藕膰, trzeba nasze podmioty ulokowa膰 w tych programach, tak 偶eby艣my mogli czerpa膰 odpowiedni zwrot do naszej sk艂adki, kt贸r膮 p艂acimy do UE 鈥 przekonuje Grzegorz Brona. 殴r贸d艂o: Newseria Innowacje
reklama
reklama
reklama
reklama
Za艂aduj wi臋cej news贸w
February 19 2019 15:52 V12.2.2-1