reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 01 czerwca 2018

VIGO System aktualizuje strategię na następne lata

W związku z szybkim wzrostem rynku fotoniki podczerwieni, spółka postanowiła rozszerzyć dotychczasową strategię. Do 2020 roku chce wydać na inwestycje 85,6 mln zł.

Cztery podstawowe kierunki rozwoju dotyczą produkcji detektorów podczerwieni, produkcji półprzewodnikowych materiałów dla fotoniki podczerwieni, technologii kwantowych laserów kaskadowych i polityki innowacji poprzez prowadzenie własnych prac badawczo-rozwojowych oraz inkubator nowych technologii. Spółka zamierza zwiększyć moce produkcyjne do 100 tys. detektorów rocznie. Szacowane nakłady inwestycyjne do 2020 r. wyniosą około 85,6 mln zł. Na budowę hali montażowej trafi 41,6 mln zł. Około 24 mln zł na budowę clean-roomu i poprawę efektywności oraz około 20 mln zł na rozwój technologii materiałów dla fotoniki. Dodatkowo spółka zamierza co roku inwestować minimum 10% przychodów w prace badawczo-rozwojowe, posiłkując się przy tym dofinansowaniem ze środków publicznych. Planuje również przeznaczyć 12,5 mln zł w latach 2018-2022 na inwestycje w ramach inkubatora nowych technologii.
- Zarząd zamierza finansować powyższe działania rozwojowe w oparciu o instrumenty dłużne oraz środki operacyjne spółki. Planowane jest pozyskanie ok. 51 mln zł w formie instrumentów dłużnych. Pozostałe nakłady będą pokryte ze środków operacyjnych oraz z dofinansowania ze środków publicznych – czytamy w raporcie spółki.
Ze względu na znaczące potrzeby inwestycyjne nowa polityka dywidendowa zakłada rekomendowanie przez zarząd niewypłacanie dywidendy za rok obrotowy 2017 oraz lata 2018-2020. W ocenie Vigo powrót do polityki wypłaty dywidendy możliwy będzie po roku 2020, kiedy uzyskane zostaną efekty planowanych i realizowanych obecnie inwestycji. Polityka dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami będzie podlegała okresowym przeglądom zarządu. Według strategii podstawowym celem spółki jest wzrost jej wartości. Vigo chce osiągnąć ten cel m.in. poprzez dynamiczne zwiększanie przychodów ze sprzedaży. - 40 mln zł w 2018 roku oraz 80 mln zł w 2020 roku. Po roku 2020 zarząd oczekuje utrzymania średniorocznego tempa wzrostu przychodów na poziomie 20-30%, zarówno dzięki wzrostowi sprzedaży obecnie rozwijanych produktów jak i sprzedaży nowych produktów (materiałów półprzewodnikowych dla fotoniki, zintegrowanych modułów detektorowo-laserowych oraz innych rozwiązań fotonicznych). Zarząd oczekuje utrzymania dotychczasowych, wysokich poziomów rentowności – czytamy w komunikacie Vigo. W pierwszych trzech miesiącach 2018 roku przychody Vigo System zwiększyły się r/r o 44% do ponad 9 mln zł. Był to najlepszy kwartał w dotychczasowej historii spółki, a wzrosty odnotowano w każdym z kluczowych segmentów: przemyśle, bezpieczeństwie transportu kolejowego oraz w technikach wojskowych. Zysk operacyjny skoczył o 30% do 3,55 mln zł, a zysk netto o 49% do 3,64 mln zł. Źrodło: akcjonariat.pl
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2