reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 08 maja 2018

Cormay widzi potencjał do poprawy wyników

W 2017 roku skonsolidowane przychody Cormaya wyniosły 77,6 mln zł wobec 82,3 mln zł rok wcześniej. Według zarządu spółka w 2018 roku ma potencjał do dalszej poprawy, zwiększając sprzedaż i marże.
Niższa sprzedaż była efektem przebudowy portfela produktów i odbiorców oraz koncentracji na bardziej rentownych produktach własnych, przy równoczesnym ograniczaniu sprzedaży niskomarżowych. To pozwoliło na zwiększenie marży brutto na sprzedaży do 40% z 38% rok wcześniej, pomimo niższej sprzedaży na wysokomarżowym rynku rosyjskim – pisze w liście do akcjonariuszy prezes spółki, Janusz Płocica.

Ubiegłoroczna EBITDA grupy była ujemna i wyniosła -4,1 mln zł, wobec -3,5 mln zł rok wcześniej. Powtarzalna EBITDA, oczyszczona z negatywnego wpływu zamknięcia jednego z projektów i odpisów z tym związanych (MSL30), okazała się wyższa o 5,1 mln zł niż w 2016 r., sięgając plus 1,6 mln zł. Strata netto zmniejszyła się do 2,2 mln zł do 17,9 mln zł.

W samym IV kwartale spółka wypracowała 11 proc. wzrost sprzedaży i ponad 1 mln zł powtarzalnej EBITDA. Zdecydowała o tym m.in. stopniowa poprawa sprzedaży na rynku rosyjskim, jak również sukcesywny wzrost obecności na innych rynkach zagranicą.

- Ostatni kwartał 2017 r., będący już trzecim z kolei z dodatnią powtarzalną EBITDA, stanowi punkt odniesienia dla rozważań o krótkoterminowych perspektywach finansowych grupy. Mamy potencjał, by na przestrzeni 2018 r. dalej poprawiać wyniki finansowe, zwiększając sprzedaż i generowane na niej marże – ocenia w raporcie rocznym prezes PZ Cormay.

W średnim i dłuższym terminie o wynikach spółki i jej pozycji rynkowej zdecyduje realizacja strategicznych projektów - wprowadzenie na rynek analizatorów Equisse, Hermes Senior i Hermes Junior. Projekty realizowane od kilku lat są na ukończeniu. W połowie 2017 r. Equisse zarejestrowano na rynku UE, a pierwsze egzemplarze tych biochemicznych analizatorów od kilku miesięcy są testowane w krajowych laboratoriach.

- Równolegle pracujemy nad opracowaniem wersji o takiej samej funkcjonalności, ale istotnie tańszej w produkcji. Obniżenie kosztów produkcji pozwoli nam skutecznie rywalizować o klientów w modelu sprzedaży subskrypcyjnej, związującej klienta z naszymi odczynnikami na okres wieloletni. Zakładamy, że Equisse 2.0 trafi do otwartej, globalnej sprzedaży w pierwszej części 2019 roku – dodaje Janusz Płocica.

Z raportu rocznego wynika, że przełom 2018 i 2019 roku powinien również przynieść start komercjalizacji analizatorów hematologicznych. W 2017 r. doszło do znaczących zmian w procesie prac nad tymi aparatami. Wobec niesatysfakcjonującego tempa spółka zdecydowała się przejąć prace rozwojowe nad analizatorem od zewnętrznego dewelopera. W minionych miesiącach zdiagnozowano źródła wstrzymujące komercjalizację analizatora.

- Wprowadziliśmy korekty i dziś stoimy u progu jego finalnych testów. Ich powodzenie otworzy drogę do zewnętrznej walidacji i dalej – rejestracji Hermesa Seniora. Zakładamy, że drugi z analizatorów hematologicznych – Hermes Junior, podążając ścieżką przetartą przez Hermesa Seniora, trafi do sprzedaży w 2019 roku – ocenia prezes PZ Cormay.

Ważnym elementem planu rozwoju jest pozyskanie środków ze sprzedaży włoskiej spółki Diesse Diagnostica Senese. Cormay oczekuje, że proces pozyskania inwestora dla włoskiej spółki zakończy się najpóźniej w 2019 roku. To pozwoliłoby na wykorzystanie środków do sfinansowania budowy nowej fabryki w Lublinie, której rozpoczęcie planowane jest na przyszły rok. Cormay, za pośrednictwem spółki zależnej Orphee kontroluje 45% udziałów (50% głosów) Diesse. Zakup tych udziałów kosztował 15 mln EUR.

Źródło: akcjonariat.pl
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
December 13 2018 13:08 V11.10.14-1