reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 11 grudnia 2009

KIGEiT realizuje projekt dofinansowany przez UE kwotą 5.6 mln zł

KIGEiT realizuje projekt SZOK ‘System Zarządzania Obiegiem Korespondencji dla MMSP’ realizowany w ramach POIG 2007 - 2013, działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym. Zakończenie projektu zaplanowano na grudzień 2010.
Cele projektu określono na stronach KIGEiT następująco:
• Wykonanie badań w 16 przedsiębiorstwach (po 4 każdego typu: produkcyjne, handlowe, usługowe i wielofunkcyjne).
• Zbudowanie praktycznych modeli organizacyjnych przygotowanych do implementacji w programach informatycznych.
• Zbudowanie oferty usług o charakterze proinnowacyjnym, których celem jest transfer technologii organizacyjnej do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP) w dostępnym, bezinwestycyjnym modelu, które pomogą tym przedsiębiorstwom podnieść ich efektywność i konkurencyjność na rynku.
• Pilotowe zaimplementowanie oferty (transfer technologii organizacyjnej) dla 100 użytkowników w 4-ch typach przedsiębiorstw z sektora MMSP.
• Udostępnienie wytworzonych w projekcie usług przedsiębiorstwo z sektora MMSP z wykorzystaniem współpracujących z KIGEiT w ramach projektu KIGNET izb gospodarczych.
Oczekiwane efekty :
• Udostępnianie wiedzy na temat efektywnego zarządzania firmą w formie optymalnych modeli działania (dla czterech typów firm - produkcyjnych, usługowych, handlowych i wielofunkcyjnych), które zawierać będą strukturę organizacyjną, definicje procesów i standardy dokumentów obowiązujące w poszczególnych rodzajach firm; modele te będą zapisane w otwartym standardzie umożliwiającym łatwe integrowanie z różnymi programami informatycznymi służącymi do zarządzania firmą.
• Udostępnienie powyższych modeli w wybranej dla celów projektu elastycznej aplikacji umożliwiającej zarządzanie obiegiem informacji i gromadzenie wiedzy w firmie; aplikacja dostępna będzie przez Internet dla wszystkich zainteresowanych firm, a dostarczana będzie w innowacyjnym modelu e-usługi SaaS polegającej na dostarczaniu oprogramowania w formie usługi (SaaS – Software as a Service).
• Upowszechnienie zasad bezpiecznego przechowywania informacji, wypracowanych w projekcie i uwzględniających specyfikę działania firm sektora MMSP.
• Udostępnienie materiałów informacyjnych i szkoleniowych ukierunkowanych na podniesienie wiedzy o dostępnych obecnie metodach efektywnego zarządzania firmą i podnoszących umiejętności kadry zarządzającej firm sektora MMSP, dostarczanych w formie modułów szkolenia e-learning.

Źródło: strona KIGEiT

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
Załaduj więcej newsów
June 15 2018 00:12 V9.6.1-2