reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 23 marca 2018

Medicalgorithmics z najwyższymi przychodami w historii

Poziom sprzedaży Grupy po raz pierwszy przekroczył 200 mln PLN - poinformował Medicalgorithmics w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2017 rok.
W 2017 roku przychody Grupy Kapitałowej wyniosły 203.354 tys. zł, co stanowi wzrost o 59% w stosunku do 2016 roku i jest w głównej mierze spowodowane objęciem konsolidacją wyników Medi-Lynx za cały 2017 rok (w stosunku do trzech kwartałów w 2016 roku) oraz istotnym wzrostem skali działalności Medi-Lynx za sprawą przejęcia klientów AMI/Spectocor. Zysk na poziomie EBITDA wyniósł 54,3 mln PLN, a zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej to 25,5 mln PLN – informuje Medicalgorithmics w raporcie rocznym.– Istotnym wydarzeniem, które miało wpływ na wyniki Grupy za 2017 rok, było zakończenie pod koniec 2016 roku współpracy z jednym z partnerów handlowych na terenie Stanów Zjednoczonych, firmą AMI/Spectocor. Począwszy od 2017 roku, posiadamy jednego partnera handlowego na rynku USA - Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC, którego jesteśmy większościowym udziałowcem. Efektem zakończenia współpracy z AMI/Spectocor było przejęcie od tej firmy przez Medi-Lynx bazy klientów oraz pracowników, co stanowiło dla nas wyzwanie operacyjne przy konsolidacji sił sprzedażowych obu firm. Miniony rok był dla nas także pierwszym pełnym rokiem konsolidacji wyników finansowych Medi-Lynx – pisze prezes zarządu, Marek Dziubiński w liście do akcjonariuszy.

Także w 2017 roku polska spółka rozwijała sprzedaż na rynkach globalnych, w tym na kluczowym dla siebie rynku w Stanach Zjednoczonych. Medicalgorithmics pozyskało partnerów handlowych w Danii, Czechach i we Włoszech.

- Postępy prac przy rozwoju nowych produktów, w szczególności systemu do telerehabilitacji kardiologicznej przebiegały zgodnie z planem. W 2017 roku zakończyliśmy proces rejestracji systemu na terenie Polski i otrzymaliśmy zgodę na jego komercjalizację. Dzięki temu w tym samym roku rozpoczęliśmy pilotaż systemu w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II - czytamy dalej w liście.

Medicalgorithmics pracował także nad udoskonalaniem flagowego systemu do diagnozowania arytmii serca – PocketECG i w minionym roku ulepszył odczytywanie i interpretację aktywności fizycznej pacjenta, wprowadzając nową funkcjonalność. Firma pod koniec 2017 roku otrzymała dofinansowanie z NCBR na projekt ECG TechBot. Jest to dedykowane oprogramowanie wykorzystujące zestaw algorytmów do automatycznej analizy i interpretacji sygnału EKG w oparciu o metody tzw. deep learning.

- Niezmiennie uważamy, że bardzo ważna dla przyszłego rozwoju naszej Grupy jest inwestycja w badania i rozwój oraz w dział sprzedaży. Dlatego też w 2018 roku zamierzamy znacząco powiększyć dział R&D w Polsce oraz zatrudnić nowych przedstawicieli handlowych nie tylko na rynek amerykański, ale także europejski zaznacza Marek Dziubiński.© Medicalgorithmics SA to polska spółka działająca w segmencie innowacyjnych urządzeń medycznych. Jest dostawcą rozwiązań w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Największym źródłem przychodu Grupy jest sprzedaż usług diagnostycznych świadczonych w oparciu o system PocketECG
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 15 2018 17:25 V11.9.0-2