reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 17 października 2008

Podstawowe typy strategii outsourcingu

Według Daniela Hawtof, Wiceprezesa iSuppli, szefa działu Performance Research, istnieją trzy zasadnicze modele outsourcingu, stosowane przez firmy OEM pragnące minimalizować swoje koszty.
1. Całkowity Outsourcing /Fully Outsourced Model/

Ten model outsourcingu stosowany jest najczęściej przez nowe firmy lub firmy działające w niszowych rynakch (przykładowo medycyna, przemysł, awionika). W tym modelu firmy EMS służą firmom OEM jako ‘Supply Chain Expert’, Eksperci Łańcucha Dostaw. Firma EMS zarządza częścią negocjacji, zakupami oraz zapasami - wszystko na bazie umownych ustaleń, nakładających na EMS odpowiedzialność za te działania. Jest to model zazwyczaj preferowany przez EMS, zwiększa on bowiem możliwości kreowania dochodu.2. Model Hybrydowy /Hybrid Engagement Model/

Ta forma outsourcingu jest najczęściej stosowana w kontraktach długoterminowych. Niemniej jednak, firmy EMS zwykle dążą do utrzymania kontroli, ażeby zwiększyć swoje zyski. Co więcej, model ten napiętnowany jest ciągłą ‘przepychanką’ pomiędzy partnerami na tle dostaw, kosztów czy zapasów. Dodatkowo, model ten zawiera również pewien konflikt informacyjny – kogo informacja jest prawdziwa? Główne źródła niezgody tkwią w następujących zagadnieniach:
- Zarządzanie materiałem oraz zagadnienia związane z cenami zakupów, zwykle stanowią powód do podważania zaufania
- Wiele firm OEM próbuje jednocześnie pozbywać się kontroli i redukować koszty
- Różnorodność modeli zarządzania zapasami, wliczając w to model VMI (Vendor Managed Inventory, model w którym EMS jest odpowiedzialny za pewien określony poziom zapasów), pełną własność firmy EMS lub firmy OEM.3. Model Całkowitej Kontroli /Total Control Model/

Ten model jest zwykle (lecz nie zawsze) stosowany przez producentów wyrobów wielkoseryjnych. Firmy OEM, które skoncentrowane są na redukcji kosztów, szybkim procesie NPI (new product implementation), redukcji zapasów, czy też kreowaniem relacji z producentami chipów, zwykle skłaniają się ku tej strategii. Te firmy OEM nie chcą oddawać kontroli firmom EMS. OEM sprawuje bezpośrednią kontrolę nad zapasami, negocjacjami cenowymi, prognozami produkcji, zamówieniami, finansami itp. To wszystko oznacza, iż na to firmie OEM spoczywa odpowiedzialność za zarządzanie zapasami (odwrotnie jak w modelu VMI), a partnerzy skupiają się na swoich kluczowych umiejętnościach, w warunkach ściśle kontrolowanego i wysoko konkurencyjnego otoczenia.Chart Source: iSuppli
Image Source: Asteel
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 15 2018 17:25 V11.9.0-2