reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 26 października 2017

PFR koordynuje program rozwoju branży dronów w Polsce

„Żwirko i Wigura” to program koncentrujący się na branży bezzałogowych statków powietrznych (BSP), który wspiera i koordynuje Polski Fundusz Rozwoju.

„Żwirko i Wigura” dotyczy w szczególności rozwoju zintegrowanych systemów zarządzania, które mają pozyskiwać i przetwarzać dane z bezzałogowych statków powietrznych. Koordynatorem tego programu, realizowanego na rzecz Ministerstwa Rozwoju, jest Polski Fundusz Rozwoju. - Nie chodzi tylko o technologie budowy czy eksploatacji dronów, ale budowanie gospodarki opartej o dane i umiejącej je wykorzystać na potrzeby rozwoju branż przyszłości. Chcemy zmienić komercyjne postrzegane dronów, aby były traktowane jako usługa, a nie tylko jako produkt – podkreśla PFR w komunikacie.
Z najnowszego raportu Instytutu Mikromakro wynika, że wartość sektora dronów w Polsce wynosi nieco ponad 200 mln zł, a w najbliższych latach rynek bezzałogowych statków rozwinie się jeszcze bardziej. Eksperci szacują, że do 2025 roku w przestrzeni powietrznej Unii Europejskiej ma latać przeszło 400 tysięcy profesjonalnych dronów.
- W programie „Żwirko i Wigura” wyodrębniliśmy kilka obszarów, na które kładziemy szczególny nacisk. Przede wszystkim jest to wsparcie rozwoju systemów zarządzania ruchem BSP (realizacja tzw. koncepcji U-Space), bezpiecznego środowiska dla użytkowników, zintegrowanego z ruchem lotniczym. Jest to zgodne z podejściem władz lotniczych, które podkreślają, że zapewnienie warunków dla bezpiecznych lotów BSP jest podstawowym warunkiem rozwoju rynku. Dotyczy to w szczególności dronów autonomicznych, które pojawią się w niedalekiej przyszłości”– mówi Małgorzata Darowska, menedżer programu. Inne ważne zadania to wdrożenie systemów, które ułatwią przetwarzanie danych zebranych przez bezzałogowce, a także centrów kompetencji, rozumianych jako miejsce wymiany doświadczeń oraz testów nowych technologii. PFR podkreśla, że dużą rolę w pracach w ramach definiowania programu odgrywają konsultacje z przedstawicielami branży. - Liczymy, że realizacja programu, w szczególności stworzenie infrastruktury dla lotów oraz usunięcie podstawowych barier rozwoju branży spowoduje zwiększenie zainteresowania tym sektorem wśród polskich firm i start-upów – dodaje Małgorzata Darowska. W program zaangażowanych jest wiele instytucji, m.in. ministerstwa: Infrastruktury i Budownictwa, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Obrony Narodowej, Cyfryzacji, Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także instytucje i agencje, jak Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Urząd Dozoru Technicznego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, instytucje z grupy PFR - PARP czy ARP, oraz liczne firmy działające w tej branży.
reklama
reklama
April 15 2021 09:56 V18.15.43-2