reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© adam121 dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 01 września 2017

Stabilne przychody Lena Lighting w I półroczu 2017

Pierwsze półrocze 2017 r Lena Lighting SA zamknęła przychodami na poziomie 59.5 mln zł - jest to wynik wyższy o jedynie 0,56% niż w analogicznym okresie 2016 roku.

Znacznie poprawiły się natomiast wyniki finansowe spółki. Zysk na sprzedaży wzrósł z 2.8 mln zł do 4.5 mln zł. Lepiej było też na dalszych poziomach rachunku zysków i strat: zysk brutto skoczył z 4.4 mln zł do 6.3 mln zł, a zysk netto z 3.5 mln zł do 5.1 mln zł. W komentarzu zarządu do wyników czytamy o przyczynach skokowego wzrostu rentowności: ‘Powodem niskiej rentowności marży w 2016 roku były koszty związane z badaniem i rozwojem produktów, w tym przede wszystkim testów nowych rozwiązań zastosowanych w oprawach, zwiększenia zatrudnienia w dziale B+R i koszty wdrożenia nowych opraw do produkcji’. Jednak jak czytamy dalej, na wzrost rentowności w roku 2017 miało też wpływ zdarzenie jednorazowe, sprzedaż nieruchomości gruntowej: spółka podaje, iż w efekcie transakcji wynik I półrocza 2017 zwiększył się w stosunku do I półrocza 2016 o kwotę 1.6 mln zł. ‘Zarząd Spółki zakłada, że na rynku krajowym w 2017 roku Spółka poprawi swoją dynamikę sprzedaży. W zakresie sprzedaży zagranicznej największe zmiany oczekujemy nadal po rynkach z obszaru UE tak jak to miało miejsce w 2016 roku’ czytamy w raporcie za I półrocze.
reklama
reklama
May 27 2021 14:20 V18.18.11-1