reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© otnaydur dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 06 czerwca 2017

Współpraca PGZ oraz I3TO

1 czerwca br. Polska Grupa Zbrojeniowa SA oraz Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO) podpisały umowę ramową o współpracy.
Podpisanie dokumentu oznacza rozpoczęcie współpracy pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową SA oraz I3TO w zakresie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które mogą zostać wykorzystane w produkcji sprzętu i uzbrojenia dla Sił Zbrojnych, a także już opracowanych produktów spełniających kryteria innowacyjności. Umowa ramowa o współpracy dotyczy w szczególności transferu informacji i wiedzy w sferze technologii możliwych do wykorzystania w Siłach Zbrojnych RP.

– Zapewnienie Siłom Zbrojnym dostaw uzbrojenia i sprzętu, wykorzystujących najnowocześniejsze, najbardziej innowacyjne technologie, jest jednym z podstawowych celów funkcjonowania Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jednakże jego realizacja wymaga efektywnego dialogu i sprawnej współpracy pomiędzy stroną wojskową i przemysłową. Umowa, którą właśnie podpisaliśmy, umożliwi zintegrowanie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w ramach Grupy PGZ z wymaganiami i oczekiwaniami Sił Zbrojnych – powiedział Błażej Wojnicz, prezes zarządu PGZ SA.

Polska Grupa Zbrojeniowa SA oraz Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych będą także współpracować z innymi podmiotami działającymi w obszarze przemysłu, a także jednostkami prowadzącymi badania naukowe oraz badawczo-rozwojowe, których wyniki mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle obronnym i Siłach Zbrojnych, tj. przede wszystkim z uczelniami wyższymi, ośrodkami badawczo-rozwojowymi oraz instytutami badawczymi.

Umowa ramowa o współpracy zakłada również wspólną realizację przez PGZ SA oraz I3TO projektów dla Europejskiej Agencji Obrony, a także kooperację w zakresie pozyskiwania środków wsparcia z programów unijnych, Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz Europejskiej Agencji Obrony.

Polska Grupa Zbrojeniowa dysponuje już własnymi centrami badawczo-rozwojowymi, wśród których jest np. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA w Gdyni, Centrum Badawczo-Rozwojowe przy Zakładach Mechanicznych „Tarnów” SA, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o., Centrum Innowacji i Wdrożeń Grupy Amunicyjno-Rakietowej przy MESKO SA oraz Centrum Kompetencyjne Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych przy Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 SA w Bydgoszczy. Polska Grupa Zbrojeniowa współpracuje także z wojskowymi i cywilnymi uczelniami wyższymi, m.in. z Akademią Sztuki Wojennej, Wojskową Akademią Techniczną, Politechniką Warszawską, Politechniką Wrocławską, Politechniką Śląską, Politechniką Rzeszowską, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Politechniką Świętokrzyską, oraz z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Źródło: PGZ
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 11 2018 12:47 V11.8.0-2