reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 02 czerwca 2017

900 mln PLN na inwestycje w centra B+R

Jeszcze do 7 lipca można zgłaszać wnioski o dofinansowanie na inwestycje w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Alokacja na trwający właśnie nabór wynosi 900 mln PLN.
Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” PO IR zostało stworzone w celu zachęcenia przedsiębiorców do inwestowania i ponoszenia większych nakładów finansowych w rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. Celem jest zapewnienie środków na stworzenie niezbędnej infrastruktury do prowadzenia prac B+R, czyli tworzenie i rozwijanie centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach.

Przedsiębiorcy otrzymają wsparcie w tworzeniu i rozwijaniu centrów badawczo-rozwojowych, dzięki czemu uzyskają możliwość prowadzenia prac B+R na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług, a następnie wprowadzania ich na rynek. W efekcie liczba innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań wprowadzanych na rynek ma się zwiększyć.

Wspierane będą projekty polegające na tworzeniu lub inwestowaniu w rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach poprzez inwestycje w:
  • aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w celu stworzenia innowacyjnych produktów i usług na szeroką skalę,
  • koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu,
  • koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Firma wnioskująca o dofinansowanie musi wykazać się odpowiednim potencjałem (kadrowym, infrastrukturalnym lub związanym z doświadczeniem w prowadzeniu prac B+R), poziomem nakładów na działalność B+R oraz oczywiście opisać zakres badań przemysłowych lub prac rozwojowych, które zamierza realizować na wybudowanej lub zmodyfikowanej infrastrukturze, oraz dobór i plan wykorzystania tej infrastruktury.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie musi wynosić 2 mln PLN, a maksymalna - nie może przekroczyć 50 mln EUR. Wartość możliwego do otrzymania dofinansowania uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa i miejsca realizacji projektu i wynosi maksymalnie 70%.

Za wdrażanie działania 2.1 PO IR „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” odpowiedzialny jest Departament Innowacji w Ministerstwie Rozwoju, do którego składane są wnioski o dofinansowanie potencjalnych beneficjentów jak również podpisana umowa o dofinansowanie. Na realizację działania przeznaczono łącznie: 583 781 560 EUR.

W trwającym aktualnie konkursie (nabór trwa od 3 kwietnia do 7 lipca) do rozdysponowania jest 900 mln PLN.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 11 2018 12:47 V11.8.0-2