reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 01 czerwca 2017

Powstanie Polska Platforma Przemysłu 4.0

Nowy podmiot będzie odpowiedzialny za wspomaganie transformacji rodzimego przemysłu do poziomu określanego jako „Przemysł 4.0”. Zacznie funkcjonować od 2018 roku – informuje Ministerstwo Rozwoju.
- Czy tego chcemy czy nie, przemysł 4.0 staje się powoli teraźniejszością. Rozwojowi technologii będzie towarzyszyć m.in. wzrastający poziom robotyzacji produkcji. Wdrażanie idei Przemysłu 4.0 wymaga współpracy i dzielenia się wiedzą. W tym celu powołujemy krajową platformę, integrującą i koordynującą działania wielu jednostek. Polska Platforma Przemysłu 4.0 ma dostarczać na rynek wiedzę techniczną, inicjować przepływ doświadczeń oraz wspierać przedsiębiorców w opracowywaniu i wdrażaniu nowych technologii i modeli biznesowych opartych właśnie na koncepcie nowoczesnej produkcji – mówił wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki podczas kongresu Impact’17 w Krakowie.

Celem Polskiej Platformy Przemysłu 4.0. jest informacyjne, kompetencyjne i technologiczne wspomaganie przedsiębiorstw, a w konsekwencji wzrost globalnej konkurencyjności polskiego przemysłu poprzez wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0.

Powołanie i działania Polskiej Platformy Przemysłu 4.0, jako fundacji powstałej na mocy ustawy, przyczyni się realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Strategia ta zakłada inteligentną reindustrializację polskiej gospodarki, a jej ważnym elementem jest transformacja cyfrowa, automatyzacja i robotyzacja. Jednym z projektów strategicznych SOR w obszarze reindustralizacji jest właśnie Polska Platforma Przemysłu 4.0.

Jednym z podstawowych działań Platformy, zwłaszcza w pierwszym etapie funkcjonowania, będzie integracja rozproszonych działań w jeden system wsparcia. Konieczne jest ułatwienie firmom dostępu do niezbędnych technologii oraz know-how oraz uświadamianie przedsiębiorców o konieczności włączenia się w proces transformacji technologicznej.
Jak podkreśla resort rozwoju, powołanie Polskiej Platformy Przemysłu 4.0 umożliwi skokowy wzrost produktywności rodzimej gospodarki. Ministerstwo chce też wspierać rozwój robotyzacji w naszym kraju. Według szacunków Międzynarodowej Federacji Robotyki przeciętna tzw. gęstość robotyzacji w gospodarce światowej wynosi 62 roboty przemysłowe na 10 tysięcy pracowników zatrudnionych w przemyśle. Pod tym względem dominują: Korea Południowa - 437 oraz Japonia - 323. Na trzecim miejscu znajdują się Niemcy - 292. Średnia w UE to 82. Polska jest jednym z najsłabiej zrobotyzowanych gospodarek. 22 roboty przypadają na 10 tys. pracowników zatrudnionych w przemyśle. Wyprzedzają nas m.in. Słowacja – 83, Czechy – 72 i Węgry – 47.

Polska Platforma Przemysłu 4.0 ma zrzeszać m.in. dostawców technologii, biorców technologii oraz ośrodki edukacyjne i naukowe. Jej zadaniem będzie intensywne rozpowszechnianie wiedzy, umiejętności oraz standardów technicznych i zarządczych, które są fundamentem udanej transformacji do Przemysłu 4.0, szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw poprzez sieć Centrów Kompetencyjnych, a także doradztwo w zakresie implementacji związanych z nim technik i technologii.

Inne obszary działania to budowanie sieci kooperacyjnych, wsparcie edukacji ustawicznej nauczycieli zawodów technicznych oraz dbałość o otoczenie regulacyjno-prawne.

Platforma jako fundacja będzie mogła być finansowana zarówno przez sektor publiczny, jak i prywatny. Początkowo główne źródło finansowania stanowić będą środki publiczne. Docelowo, środki prywatne mają stanowić znaczące źródło finansowania Platformy.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 11 2018 12:47 V11.8.0-2