reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alphaspirit dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 30 maja 2017

NCBR: Ponad 130 mln PLN na program TECHMATSTRATEG

Nanostrukturalne światłowody, ultraczułe sensory wykrywające zagrożenia epidemiologiczne, nowoczesne kompozyty konstrukcyjne to tylko niektóre z innowacyjnych technologii jakie mają powstać dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

– Trwały wzrost gospodarczy zbudować można jedynie na solidnych fundamentach. A to wymaga silnego zaangażowania polskich badaczy i inżynierów w kluczowe obszary nauki o dużym potencjałem wdrożeniowym. Przyznane w ramach programu TechMatStrateg dofinansowanie wesprze naukowców i przedsiębiorców w opracowywaniu najbardziej przełomowych technologii, które mogą znaleźć zastosowanie w niemal każdej dziedzinie życia, wpisując się jedocześnie w zapotrzebowania światowej gospodarki – podkreśla wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. W pierwszym konkursie strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe – TECHMATSTRATEG” wpłynęło 48 wniosków na kwotę dofinansowania 375 mln zł. Dostępna w konkursie alokacja pozwoliła przyznać wsparcie w wysokości około 136 mln zł dla osiemnastu najlepiej ocenionych przez niezależnych ekspertów projektów. Dofinansowanie otrzymają m.in. badania nad nanostrukturalnymi światłowodami fotonicznymi do kilkumodowej propagacji nowej generacji, projekt ultraczułej platformy sensorycznej do szybkiej detekcji zagrożeń epidemiologicznych i pandemicznych, a także prace nad nowym konstrukcyjno-izolacyjnym materiałem kompozytowym dla budownictwa na bazie silikatowego kruszywa lekkiego. Wszystkie dofinansowane prace badawczo-rozwojowe i działania związane z przygotowaniem do wdrożenia muszą się zakończyć przed upływem 36 miesięcy. – W programach strategicznych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju stawiamy na wspólne projekty nauki i biznesu, dlatego o dofinansowanie w tym konkursie starać się mogły wyłącznie konsorcja naukowo-przemysłowe. Jednostki naukowe i uczelnie dysponują odpowiednim zapleczem badawczym, z kolei przedsiębiorcy posiadają doświadczenie biznesowe i potencjał dla wdrożenia nowych technologii do gospodarki. Dodatkowo ścisła współpraca wszystkich partnerów pozwala na stałą weryfikację prowadzonych prac B+R i zwiększa szansę na rynkowy sukces projektu – wyjaśnia prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Opracowany przez Radę NCBR i zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego program „Nowoczesne technologie materiałowe – TECHMATSTRATEG” obejmuje pięć strategicznych obszarów badawczych wynikających z Krajowego Programu Badań, tj.:
  • technologie materiałów konstrukcyjnych,
  • technologie materiałów fotonicznych i nanolektronicznych,
  • technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach,
  • bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich,
  • technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.
Oto lista wybranych przez nas projektów, które zdobyły pozytywną ocenę merytoryczną oraz rekomendację do dofinansowania w programie TECHMATSTRATEG. Całkowity budżet zaplanowanego na lata 2016-2021 programu TECHMATSTRATEG wynosi 500 mln zł i został podzielony na trzy konkursy. Drugi konkurs ogłoszony zostanie w IV kwartale br. O dofinansowanie mogą się starać wyłącznie konsorcja naukowe składające się z co najmniej trzech podmiotów. Udział w projekcie zarówno jednostki naukowej jak i przedsiębiorcy jest obligatoryjny. Co warte podkreślenia, nowoczesne technologie materiałowe wpisują się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje, w ramach których udzielane jest wsparcie projektom B+R w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. Źródło: © NCBR
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
July 22 2020 14:06 V18.7.4-1