reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© aydindurdu dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 03 kwietnia 2017

Creotech wybiera oferty PW i CBK

Creotech Instrument wybrał oferty dotyczące wykonania usług w ramach projektu pt. „Projekt RENESANS, budowa otwartej platformy satelitarnej w standardzie HyperCube”.
Creotech poinformował, że została wybrana oferta Centrum Badań Kosmicznych PAN w związku z zamówieniem obejmującym budowę systemu kontroli satelity (AOCS - Attitude and Orbital Control Systems) dla platformy satelitarnej HyperCube w ramach projektu RENESANS. W ramach prac przewiduje się m.in.: zaprojektowanie systemu, budowę modeli laboratoryjnych i modelu inżynieryjnego, testy, integrację modelu inżynieryjnego z modelem inżynieryjnym satelity HyperCube i inne. System ma składać się z takich elementów, jak: magnetometr, 6 czujników Słońca, koła zamachowe, cewki, czujniki temperatury i napięcia, moduł sterująco-pomiarowy oraz oprogramowanie.

Z kolei Politechnika Warszawska zbuduje system komunikacji, również na potrzeby projektu RENESANS. Elementy składowe tego systemu to m.in. dwa modemy, front-end radiowy na dwa różne pasma częstotliwości, systemy antenowe i radiowe stanowisko laboratoryjne.

Projekt RENESANS polega na opracowaniu uniwersalnej platformy satelitarnej w standardzie HyperCube (HC) do przygotowania i realizacji misji kosmicznych w możliwie krótkim czasie. W ramach projektu zostanie opracowana modułowa struktura satelity o minimalnym rozmiarze 30x30x10 cm i wadze do 10 kg. Struktura będzie skalowana w górę do rozmiaru 30x30x60 cm i wagi 60 kg. W ramach prac nad częścią elektroniczną zostaną opracowane wszystkie niezbędne podsystemy satelity takie jak system zasilania, komputer pokładowy czy system komunikacji. Głównymi zaletami platformy ma być jej modularność i powtarzalność dzięki czemu klient będzie mógł dowolnie konfigurować system według własnych potrzeb korzystając z gotowych modułów. Projekt jest analogią mniejszej i bardzo popularnej platformy CubeSat, ale jest zaprojektowany jako nośnik większych gabarytowo i wagowo instrumentów, dzięki czemu pole zastosowania HyperCube jest istotnie szersze. Planowane jest, aby opracowany system satelity (struktura, systemy elektroniczne, oprogramowanie) były udostępnione nieodpłatnie na wolnej licencji (forma preferowana) bądź na licencjach zamkniętych.

„Projekt RENESANS, budowa otwartej platformy satelitarnej w standardzie HyperCube” składany jest w ramach Konkursu nr 1 w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” POIR w 2017.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 15 2018 17:25 V11.9.0-2