reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© adam121 dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 23 marca 2017

Rekordowy rok VIGO System

Producent najbardziej zaawansowanych detektorów podczerwieni ma za sobą najlepszy rok w historii. W 2016 zysk netto VIGO System osiągnął rekordowy poziom 10,1 mln (wzrost 6 proc. r/r).

W minionym roku ożarowska spółka, pomimo mniejszych zamówień z sektora zbrojeniowego i kolejowego, wypracowała 25,6 mln zł przychodów, powtarzając wynik z rekordowego 2015 roku. Przesądziła o tym ekspansja w segmencie przemysłowym, w tym intensyfikacja współpracy z producentami analizatorów gazów. W 2016 roku zysk na działalności operacyjnej VIGO System wyniósł 9,9 mln zł (wzrost o 3,1% r/r), natomiast EBITDA ukształtowała się na poziomie 12 mln zł (wzrost o 6,8% r/r). W minionym VIGO System wyprodukowała rekordowych 5,3 tys. detektorów i modułów detekcyjnych (wzrost o ponad 21% r/r). - Mamy za sobą satysfakcjonujący i owocny rok. Udało się nam powtórzyć poziom przychodów z rekordowego 2015 r., dynamicznie zwiększając sprzedaż w segmencie przemysłowym i kompensując w ten sposób okresowo niższe zamówienia z segmentu wojskowego i kolejowego. Na poziomie wyniku netto miniony rok był dla nas rekordowy. Zintensyfikowaliśmy współpracę z dotychczasowymi klientami oraz dystrybutorami, a także aktywnie poszukiwaliśmy nowych rynków zbytu dla naszych rozwiązań. Konsekwentnie zmieniamy profil naszej sprzedaży, dostarczając klientom już nie sam detektor, a kompletne moduły detekcyjne, zwiększając wartość dodaną dla naszych odbiorców i umacniając naszą pozycję w relacjach z klientami. Nieustannie wzmacniamy kompetencje zespołu sprzedażowego. W 2017 r. oczekujemy dalszych wzrostów, szczególnie w zastosowaniach wojskowych, kolejowych i przemysłowych. Będziemy też kontynuować ekspansję na bardzo obiecujące rynki azjatyckie – komentuje Adam Piotrowski, prezes VIGO System. W 2017 roku ożarowska spółka będzie obchodzić trzydziesty rok swojej działalności. - VIGO System jest jednym z najbardziej udanych przykładów transferu polskiej myśli technicznej do biznesu. Przez dekady umacnialiśmy naszą pozycję technologicznego lidera na globalnego rynku niechłodzonych detektorów średniej podczerwieni, nieustannie doskonaląc produkty i poszerzając ofertę. Równolegle funkcjonując w świecie nauki i biznesu zdobyliśmy unikalne wiedzę i doświadczenia, z którymi chcemy dziś dzielić się z innymi, zachęcając naukowców do komercjalizacji prac naukowych. By aktywnie wesprzeć rozwój nowych pomysłów biznesowych, w szczególności produktów i usług wykorzystujących technologię VIGO System w nowych obszarach, zdecydowaliśmy się na zawiązanie, wspólnie z funduszem Warsaw Equity, inkubatora VIGO WE INNOVATION inwestującego w polskie projekty technologiczne o globalnym potencjale – wyjaśnia prezes VIGO System. Adam Piotrowski podkreśla, że VIGO System ma solidne podstawy, tak technologiczne, jak i organizacyjne oraz finansowe do wykonania kolejnego skoku rozwojowego. Strategia rozwoju Spółki zakłada wzrost przychodów ze sprzedaży do 80 mln zł w 2020 r., przy utrzymaniu wysokiej rentowności. Kluczowym elementem strategii jest wzrost mocy produkcyjnych Spółki, otwierający drogę do obniżenia ceny jednostkowej detektorów i znalezienia masowych zastosowań dla technologii VIGO. Środkiem do celu jest wybudowanie nowej hali montażowej i centrum badawczo-wdrożeniowego w Ożarowie Mazowieckim, umożliwiających produkcję nawet 100 tysięcy detektorów rocznie. W I połowie 2017 r. planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie prac budowlanych w ramach pierwszego etapu inwestycji, którego koszt wyniesie ponad 30 mln zł. 20% wydatków inwestycyjnych będzie finansowanych ze środków unijnych. Realizacja I etapu inwestycji powinna zakończyć się w połowie 2018 r. Prezes VIGO System podkreśla, że planowane znaczące wydatki inwestycyjnie nie wpłyną negatywnie na realizację polityki dywidendowej spółki. – Niezmiennie chcemy wypłacać inwestorom w formie dywidendy co najmniej wypracowanego 50% zysku netto – informuje Adam Piotrowski.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-1