reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© firaxissmooke dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 15 marca 2017

PARP: miliony na badania na rynek

W poniedziałek wystartowały dwa konkursy dla przedsiębiorców w ramach działania „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jeden z nich przeznaczony jest wyłącznie dla projektów dotyczących branży elektromobilności.

Większość kryteriów oceny wniosków w obu konkursach pozostaje wspólna. Ale w konkursie dla branży elektromobilności firmy mogą aplikować z projektami o wartości już od 5 mln złotych, a w ogólnym - od 10 mln zł. „Badania na rynek” to największe działanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój z puli, za którą odpowiada PARP. Jego cały budżet wynosi ok. 4,4 mld złotych. Agencja PARP poinformowała o wprowadzeniu ułatwień dotyczących kryterium ochrony patentowej. W porównaniu z poprzednią edycją ochrona patentowa nie jest obligatoryjna, PARP dopuszcza w ten sposób do konkursu projekty z branż, gdzie ochrona patentowa nie jest zgodna ze strategią firmy lub niemożliwa do zastosowania. Zmienił się również sposób oceny innowacyjności projektu. Za innowacyjność w skali kraju wnioskująca firma otrzyma 1 punkt. I ten 1 pkt wystarczy, aby ocena była pozytywna w tym kryterium (do tej pory należało zdobyć minimum 2 punkty). Ale konieczne będzie wykazanie znaczenia innowacji z punktu widzenia ostatecznego odbiorcy. Wszystko po to, żeby jak najlepiej przygotować firmy do komercjalizacji innowacji. Dodatkowe punkty będą możliwe do uzyskania jeśli projekt posiada wyższy niż krajowy poziom innowacji produktowej, zakłada zastosowanie rozwiązań mających potencjał do rozwoju branży lub rynku lub wpisuje się w definicję wysokich lub średniowysokich technologii lub usług wiedzochłonnych. Maksymalna liczba punktów to obecnie 4 (poprzednio ocena innowacyjności na poziomie doskonałym oznaczała maksymalnie 5 pkt). PARP, również w ramach działania „Badanie na rynek” PO IR, ogłosiła równocześnie konkurs wyłącznie dla projektów dotyczących branży elektromobilności z budżetem w wysokości 50 mln złotych. Zakres tematyczny konkursu obejmie cztery zasadnicze grupy projektów, dotyczące:
  • aspektów technicznych specyficznych dla produkcji samochodów lub autobusów elektrycznych bądź produkcji specyficznych części/podzespołów do samochodów lub autobusów elektrycznych
  • infrastruktury zasilającej do pojazdów elektrycznych i jej integracji z siecią elektroenergetyczną
  • technologii ładowania i magazynowania energii w celu zasilania pojazdów elektrycznych
  • utylizacji i recyclingu komponentów ładowania i magazynowania energii (produkty zaprojektowane zgodnie z zasadą cradle to cradle).
Minimalną wartość kosztów kwalifikowanych przyjęto na dużo niższym poziomie niż w konkursie ogólnym i będzie to 5 mln złotych (vs 10 mln złotych progu wejścia w konkursie ogólnym). Jak informuje PARP, nie zmienia się istota konkursu. PARP współfinansuje projekty mające na celu wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R) przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub na jego zlecenie, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Wnioski mogą składać firmy z sektora MŚP, które w jednym z trzech lat obrotowych poprzedzających złożenie wniosku, osiągnęły przychód ze sprzedaży na poziomie minimum 1 mln złotych. Wsparcie na projekt – obejmujące głównie wsparcie inwestycyjne – będzie mogło wynieść nie więcej niż 20 mln złotych. Źródło: PARP
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
December 03 2019 22:29 V14.8.2-2