reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© dana rothstein dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 08 lutego 2017

Ponad 9 mln PLN na wspólny projekt Politechniki Białostockiej i firm

Celem projektu, dofinansowywanego przez NCBR, jest realizacja badań przemysłowych oraz rozwojowych, których efekty zostaną zastosowane w technologii autonomicznego statku morskiego.

Projekt Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym otrzymał decyzją NCBiR dofinansowanie w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014- 2020, działanie 4.1, poddziałanie 4.1.4. Projektowi nadano kryptonim AVAL (Autonomous Vessel with Air Look). Głównym elementem technologii jest system innowacyjnej nawigacji morskiej wykorzystujący, oprócz urządzeń nawigacyjnych zainstalowanych na statku, dane z obserwacji wizyjnej prowadzonej przez bezzałogowy statek powietrzny. Projekt będzie realizowany przez multidyscyplinarne konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie: Politechnika Białostocka (Wydział Informatyki i Wydział Mechaniczny) – lider konsorcjum, Fundacja Bezpieczeństwa Żeglugi i Ochrony Środowiska w Iławie oraz firmy akademickie: Sup4NAV sp. z o.o. i UpLogic sp. z o. o. spin-off Politechniki Białostockiej. AVAL znalazł się na liście trzynastu rekomendowanych do dofinansowania projektów. Całkowity budżet wynosi 10 343 437,09 zł a wysokość przyznanego dofinansowania to 9 272 540,76 zł. Pomysłodawcą projektu jest dr inż. kpt ż.w. Piotr Wołejsza, prezes Sup4NAV. Rolę kierownika projektu będzie pełniła dr Jolanta Koszelew w Wydziału Informatyki. Źródło: Politechnika Białostocka
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 21 2019 21:58 V13.3.9-1