reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Intel Technologie | 06 grudnia 2016

Intel przedstawia strategi臋 rozwoju sztucznej inteligencji

Intel przedstawi艂 ofert臋 rozwi膮za艅 SI dla centr贸w przetwarzania danych. Firma zamierza w ci膮gu najbli偶szych trzech lat stukrotnie skr贸ci膰 czas nauczania w modelu uczenia g艂臋bokiego w por贸wnaniu z rozwi膮zaniami opartymi na uk艂adach GPU.
Strategia rozwoju Intela obejmuje rozwi膮zania z obszar贸w centr贸w danych, urz膮dze艅 IoT i oprogramowania. - Dzia艂ania te maj膮 doprowadzi膰 do rozwoju i udost臋pnienia szerokiej grupie odbiorc贸w system贸w sztucznej inteligencji, kt贸ra mo偶e sta膰 si臋 kluczowym elementem dzia艂ania przedsi臋biorstw i codziennego 偶ycia. Do ko艅ca bie偶膮cej dekady Intelowi uda si臋 uzyska膰 100-krotny wzrost wydajno艣ci, co radykalnie zwi臋kszy tempo rozwoju sztucznej inteligencji 鈥 podkre艣la firma w komunikacie. Intel zapowiedzia艂 wprowadzenie na rynek gamy nowych produkt贸w, technologii oraz innowacyjnych rozwi膮za艅 dla urz膮dze艅 ko艅cowych i centr贸w przetwarzania danych, kt贸re przyspieszy膰 maj膮 rozw贸j i rozpowszechnianie sztucznej inteligencji (SI). Ju偶 teraz rozwi膮zania tego typu zmieniaj膮 spos贸b funkcjonowania przedsi臋biorstw oraz interakcji u偶ytkownik贸w z otoczeniem. Co wi臋cej, Intel zajmuje si臋 rozwojem wielu technologii, dzi臋ki kt贸rym sztuczna inteligencja b臋dzie mog艂a znale藕膰 zastosowanie m.in. w inteligentnych fabrykach, dronach, sporcie, systemach wykrywania oszustw oraz w samochodach autonomicznych. Intel z now膮 platform膮 do rozwoju sztucznej inteligencji Intel poinformowa艂 o planach wprowadzenia na rynek, kt贸ra stanowi podstaw臋 do tworzenia rozwi膮za艅 sztucznej inteligencji, dzi臋ki kt贸rym mo偶liwe b臋dzie udzielenie odpowiedzi na najpowa偶niejsze zagadnienia obliczeniowe korzystaj膮c z szeroko dost臋pnych technologii. Obecnie procesory firmy Intel dzia艂aj膮 w 97% serwer贸w w centrach danych przetwarzaj膮cych obci膮偶enia SI. Firma oferuje rozwi膮zania obejmuj膮ce mi臋dzy innymi procesory Intel Xeon i Intel Xeon Phi, a tak偶e akceleratory zoptymalizowane w wi臋kszym stopniu pod k膮tem obci膮偶e艅, takie jak uk艂ady FPGA, oraz nowatorskie technologie zakupione od firmy Nervana. Intel przedstawi艂 tak偶e bardziej szczeg贸艂owe informacje na temat harmonogramu wdra偶ania prze艂omowych produkt贸w opartych na technologii Nervana. Pierwszy uk艂ad scalony Lake Crest w 2017 roku zostanie udost臋pniony najwa偶niejszym klientom. Ponadto poinformowano o planach udost臋pnienia nowego produktu o nazwie Knights Crest, w kt贸rym procesory Intel Xeon zostan膮 zintegrowane z technologi膮 Nervana. Jednostka Lake Crest zoptymalizowana b臋dzie specjalnie na potrzeby sieci neuronowych w celu zapewnienia wysokiej wydajno艣ci tzw. uczenia g艂臋bokiego. - Naszym zdaniem platforma Intel Nervana b臋dzie stanowi膰 prze艂om, przede wszystkim pod wzgl臋dem wydajno艣ci, a ponadto pozwoli znacznie skr贸ci膰 czas niezb臋dny do uczenia z艂o偶onych sieci neuronowych 鈥 powiedzia艂a Diane Bryant, wiceprezes i dyrektor generalny dzia艂u Data Center Group w Intelu. 鈥 Do ko艅ca bie偶膮cej dekady Intelowi uda si臋 uzyska膰 stukrotny wzrost wydajno艣ci, co radykalnie zwi臋kszy tempo rozwoju sztucznej inteligencji. Intel zdradzi艂 te偶 wi臋cej szczeg贸艂贸w dotycz膮cych rozwoju segmentu procesor贸w. Nowa generacja Intel Xeon Phi o nazwie Knights Mill b臋dzie cechowa膰 si臋 czterokrotnie wy偶sz膮 wydajno艣ci膮 w por贸wnaniu z poprzedni膮 generacj膮 w zastosowaniach zwi膮zanych z g艂臋bokim uczeniem. Procesory te maj膮 by膰 dost臋pne na rynku w 2017 roku. Dodatkowo firma poinformowa艂a o udost臋pnieniu wst臋pnej wersji procesor贸w Intel Xeon generacji Skylake wybranym dostawcom us艂ug przetwarzania w chmurze. Sztuczna inteligencja b臋dzie bardziej powszechna Og艂oszono tak偶e podj臋cie przedsi臋wzi臋膰 z dziedziny sztucznej inteligencji, m.in. zwi膮zanych z platform膮 Intel Saffron Technology, kt贸ra jest najnowocze艣niejszym systemem analityki biznesowej. Rozwi膮zanie wykorzystuje techniki wnioskowania w pami臋ci i funkcje transparentnej analizy heterogenicznych danych. Technologia ta nadaje si臋 szczeg贸lnie do zastosowania w ma艂ych urz膮dzeniach, co pozwala wykona膰 inteligentn膮 analiz臋 na poziomie lokalnym, w ramach tzw. internetu rzeczy (IoT), a zarazem wdro偶y膰 nowatorskie mechanizmy komunikacji. Aby u艂atwi膰 implementacj臋 rozwi膮za艅 tego typu w r贸偶nych urz膮dzeniach Intel opracowa艂 inteligentny interfejs API, kt贸ry obs艂uguje r贸偶ne procesory, zar贸wno w urz膮dzeniach ko艅cowych, jak i w chmurze. Dodatkowo integruje tak偶e rozwi膮zania technologiczne, takie jak kamery Intel RealSense oraz jednostki przetwarzania obrazu Movidius. Wa偶nym wydarzeniem jest tak偶e rozpocz臋cie strategicznego partnerstwa Intela i Google, kt贸rego celem jest opracowanie otwartej, elastycznej infrastruktury przetwarzania obejmuj膮cej wiele chmur i stworzonej z my艣l膮 o przedsi臋biorstwach. Za艂o偶eniem wsp贸艂pracy jest integracja r贸偶nych technologii z wykorzystaniem systemu Kubernetes (kontener贸w), a tak偶e uczenia maszynowego, rozwi膮za艅 bezpiecze艅stwa oraz internetu rzeczy. Celem dzia艂a艅 Intela jest szerokie udost臋pnienie system贸w sztucznej inteligencji. Jednym ze 艣rodk贸w do osi膮gni臋cia tego celu jest przedsi臋wzi臋cie Intel Nervana AI Academy, dzi臋ki kt贸remu programi艣ci uzyskaj膮 dost臋p do przydatnych szkole艅 i narz臋dzi. W ramach inicjatywy przygotowana b臋dzie tak偶e seria szkole艅 elektronicznych oraz konkurs na temat sztucznej inteligencji przeznaczone dla spo艂eczno艣ci akademickiej. Uczestnicy b臋d膮 mogli sprawdzi膰 swoje kompetencje rozwi膮zuj膮c prawdziwe problemy spo艂eczno-ekonomiczne, na przyk艂ad zwi膮zane z metodami wczesnego wykrywania raka szyjki macicy w krajach rozwijaj膮cych si臋 z wykorzystaniem inteligentnych metod obrazowania tkanek mi臋kkich. Szczeg贸艂y tej inicjatywy zostan膮 og艂oszone w styczniu. - Intel b臋dzie oferowa膰 kluczowe technologie niezb臋dne do przeprowadzenia rewolucji w obszarze sztucznej inteligencji, jednak pe艂ne wykorzystanie jej potencja艂u stanie si臋 mo偶liwe jedynie w贸wczas, gdy b臋dziemy wsp贸艂pracowa膰 w ramach bran偶y i ca艂ego spo艂ecze艅stwa 鈥 powiedzia艂 Doug Fisher, wiceprezes i dyrektor generalny dzia艂u Software and Services Group w Intelu. Maszyny w s艂u偶bie spo艂ecze艅stwu Intel sukcesywnie inwestuje w rozwi膮zania oraz podejmuje strategiczne wsp贸艂prace maj膮ce na celu rozw贸j i poszerzanie dost臋pno艣ci system贸w sztucznej inteligencji. G艂贸wnym celem firmy jest przede wszystkim zwi臋kszenie ich roli w rozwi膮zywaniu problem贸w wsp贸艂czesnego 艣wiata. Najwa偶niejszymi inicjatywami s膮:
  • Inwestycja 25 milion贸w USD w prace Broad Institute zwi膮zane z opracowaniem wydajnych system贸w obliczeniowych przeznaczonych do analiz zwi膮zanych z genomik膮. W ramach wsp贸艂pracy naukowcy i projektanci oprogramowania zatrudnieni w Intel-Broad Center for Genomic Data Engineering przygotuj膮 i udost臋pni膮 spo艂eczno艣ci naukowej nowe narz臋dzia i infrastruktur臋 umo偶liwiaj膮ce przetwarzanie danych genetycznych w pracach badawczych.
  • Wsp贸艂tworzenie inicjatywy Hack Harassment, kt贸rej celem jest praca na rzecz przeciwdzia艂ania n臋kaniu w internecie. Uczestnicy podejm膮 pr贸by stworzenia inteligentnego algorytmu pozwalaj膮cego wykry膰 przypadki prze艣ladowa艅 w sieci oraz podj膮膰 odpowiednie kroki maj膮ce na celu zaprzestanie tego typu dzia艂a艅. W przysz艂o艣ci funkcje te zostan膮 udost臋pnione w postaci og贸lnie dost臋pnego interfejsu API, kt贸ry b臋dzie mo偶na wykorzysta膰 w r贸偶nych aplikacjach.
  • Partnerstwo Intela i National Center for Missing & Exploited Children, organizacji non-profit, zajmuj膮cej si臋 na poszukiwaniami zaginionych dzieci oraz przeciwdzia艂aniem seksualnemu wykorzystywaniu nieletnich i ich prze艣ladowaniu. Intel udost臋pnia technologi臋 sztucznej inteligencji i udziela konsultacji zmierzaj膮cych do u艂atwienia pracy analitykom, a w konsekwencji zwi臋kszenia szybko艣ci reagowania na zg艂oszenia przypadk贸w seksualnego wykorzystania dzieci.
reklama
reklama
reklama
reklama
Za艂aduj wi臋cej news贸w
February 20 2019 12:04 V12.2.3-2