reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Intel Technologie | 21 listopada 2016

Internet rzeczy nie tylko w smart city

Internet rzeczy rozwija si臋 dynamicznie w r贸偶nych bran偶ach, czemu sprzyjaj膮 m.in. malej膮ce koszty czujnik贸w i transferu danych oraz 艂atwiejsza analiza zebranych informacji.
Firmy dostrzegaj膮 konkretne korzy艣ci p艂yn膮ce z wdra偶ania Internetu rzeczy, pokazuj膮 wnioski z wi臋kszo艣ci bada艅 rynkowych. W obszarze biznesowym IoT stwarza nowe mo偶liwo艣ci rynkowe, umo偶liwiaj膮c jednocze艣nie zwi臋kszanie wydajno艣ci proces贸w produkcyjnych i biznesowych. Systemy IoT b臋d膮 si臋 r贸wnie偶 stawa膰 kluczowym narz臋dziem komunikacji mi臋dzy firmami i ich klientami, a tak偶e w znacznym stopniu pomog膮 usprawni膰 funkcjonowanie aglomeracji miejskich (smart city).
Czujniki podpi臋te do urz膮dze艅 pod艂膮czonych do sieci, z kt贸rych dane s膮 przesy艂ane do chmury lub wydzielane w ramach repozytori贸w data lake, a nast臋pnie poddawane analizie, by potem w oparciu o uzyskane wnioski m贸c podejmowa膰 optymalne decyzje biznesowe - tak w skr贸cie mo偶na okre艣li膰 zasady funkcjonowania systemu system贸w, czyli Internetu rzeczy IoT (Internet of Things). Brzmi jak scenariusz filmu science fiction? Nic bardziej mylnego 鈥 to rzeczywisto艣膰 i technologie, kt贸re ju偶 teraz s膮 wdra偶ane r贸wnie偶 w Polsce.
Pod wzgl臋dem technologicznym IoT zapewnia szybsze i bardziej elastyczne operacje w sieci, wdra偶anie 艣rodowiska chmur obliczeniowych oraz najnowocze艣niejszych system贸w komputerowych. Pozwala r贸wnie偶 na prowadzenie zaawansowanych analiz danych i szybsze dostarczanie po偶ytecznych informacji we w艂a艣ciwym momencie. Dynamicznemu rozwojowi IoT dodatkowo sprzyja to, 偶e w ci膮gu ostatnich 10 lat ceny sensor贸w zmala艂y dwukrotnie, 40-krotnie zmniejszy艂y si臋 koszty transferu danych, 60 razy ta艅sze jest przetwarzanie i sk艂adowanie danych, 艂atwiejsza jest te偶 ich analiza. Potencja艂 zastosowa艅 i rozwoju Internetu rzeczy jest ogromny, zwa偶ywszy, 偶e obecnie a偶 85 proc. urz膮dze艅 nie generuje jeszcze danych (a powinno). A na podstawie zebranych danych mo偶na podejmowa膰 trafne decyzje biznesowe, lepiej wykorzystywa膰 posiadane zasoby oraz zwi臋ksza膰 wydajno艣膰, co przynosi wymierne korzy艣ci ekonomiczne: wi臋ksze zyski, redukcj臋 koszt贸w i oszcz臋dno艣ci. Prognozy IoT w naszym regionie W 2020 roku rynek IoT w Europie Centralnej i Wschodniej b臋dzie wart 24 mld dolar贸w, a do sieci pod艂膮czonych b臋dzie 1,4 mld urz膮dze艅 w tym regionie (urz膮dze艅 konsumenckich b臋dzie wi臋cej ni偶 smartfon贸w i tablet贸w 艂膮cznie) - szacuj膮 analitycy IDC. Opr贸cz bankomat贸w i punkt贸w p艂atno艣ci pod艂膮czonych do sieci czy digital signage, w艣r贸d g艂贸wnych bran偶 i zastosowa艅 IoT w naszej cz臋艣ci Europy znajduj膮 si臋 艣ledzenie i zabezpieczanie pojazd贸w, rozwi膮zania dla smart city, przemys艂 oraz handel. Top 10 zastosowa艅 IoT wed艂ug IDC w regionie CEE: monitoring przesy艂ek, procesy produkcyjne, zarz膮dzanie zasobami podczas produkcji, smart grid (energetyka), inteligentne systemy transportowe, smart home, smart grid (gaz), budynki inteligentne, connected vehicles, personal wellness. Zastosowania w smart city i nie tylko Kilka interesuj膮cych przyk艂ad贸w dzia艂aj膮cych ju偶 wdro偶e艅 IoT - g艂贸wnie zastosowa艅 w ramach koncepcji smart city - zaprezentowa艂 Andrzej Jankowski, 鈥嶪oT Ecosystem Manager w Intelu, podczas pa藕dziernikowego cyklu konferencji Intel Microsoft Channel Conference(IMCC), zorganizowanego w 4 miastach: Krakowie, Poznaniu, Wroc艂awiu i Gda艅sku. Ekspert ds. IoT wskaza艂 na trzy fazy rozwoju internetu rzeczy: obecny etap 鈥瀋onnected鈥 - pod艂膮czania urz膮dze艅 i zbierania danych (np. praktykowany ju偶 monitoring studzienek telekomunikacyjnych z czujnikami), drugi 鈥 鈥瀞mart鈥, czyli inteligentnych interakcji (np. smart home), oraz trzeci 鈥 automatycznej komunikacji i docelowo autonomicznych system贸w, wirtualnych i rekonfigurowalnych za pomoc膮 rozwi膮za艅 software defined (np. samoprowadz膮ce samochody). Jedno z praktycznych miejskich wdro偶e艅 IoT to czujniki instalowane na kontenerach ze 艣mieciami, co pozwala na zdalne monitorowanie stanu ich wype艂nienia. Dzi臋ki temu przedsi臋biorstwa zajmuj膮ce si臋 gospodark膮 odpadami komunalnymi mog膮 optymalizowa膰 trasy przejazd贸w swoich 艣mieciarek, oszcz臋dzaj膮c paliwo. Gminy i aglomeracje miejskie do monitorowania stanu rzek i zbiornik贸w wodnych, a tak偶e pomiar贸w czysto艣ci wody, wykorzystuj膮 systemy przeciwpowodziowe oparte na specjalnych czujnikach i kontrolerach pod艂膮czonych bezprzewodowo do sieci. Z kolei sensory i mikrokontrolery montowane na rurach miejskich wodoci膮g贸w i sieci kanalizacyjnych pomagaj膮 w kontrolowaniu jako艣ci wody i wykrywaniu nieszczelno艣ci. Analityka wideo zastosowana w sklepach umo偶liwia m.in. budowanie tzw. hit map i tras klient贸w, na podstawie zapis贸w pokazuj膮cych zachowania klient贸w: kto, kiedy i gdzie (w jakich strefach w markecie) sp臋dza najwi臋cej czasu. Systemy takie pozwalaj膮 r贸wnie偶 monitorowa膰 wydajno艣膰 sprzedawc贸w oraz optymalizowa膰 rozstawianie p贸艂ek z towarami. D藕wig z IIoT i VR, winnice z sensorami Czy d藕wig mo偶e by膰 ofertowany w modelu CaaS (Crane as a Service)? Jak pokazuje przyk艂ad firmy Hiab mo偶e, a wa偶nym elementem ca艂ego systemu s膮 rozwi膮zania IoT. Szwedzki producent urz膮dze艅 d藕wigowych stworzy艂 nowy model biznesowy - zamiast wypo偶yczania d藕wigu na okre艣lony czas, dostawca rozlicza si臋 z klientem za faktycznie podniesione tony towaru za pomoc膮 wypo偶yczonego d藕wigu podpi臋tego do sieci poprzez bramki GSM. Sensory umieszczone na d藕wigu zbieraj膮ce dane o jego eksploatacji umo偶liwiaj膮 kontrolowanie, czy jest on u偶ytkowany wed艂ug zalece艅 producenta i podnosi dopuszczalne ci臋偶ary, a tak偶e monitorowanie jego stanu technicznego, co z kolei pozwala wykry膰 lub przewidzie膰 ewentualne usterki. Hiab oferuje r贸wnie偶 system kontroli wizyjnej 3D HiVision do obs艂ugi d藕wig贸w, wykorzystuj膮cy wirtualn膮 rzeczywisto艣膰 (konkretnie gogle VR Oculus) oraz przemys艂owy Internet rzeczy (IIoT). IoT zyskuje na znaczeniu tak偶e w rolnictwie, np. przy hodowli kr贸w daj膮cych mleko o optymalnej koagulacji czy do monitorowana upraw winoro艣li, dzi臋ki zastosowaniu sensor贸w z modu艂ami transmisyjnymi, rozmieszczonymi w winnicy i pod艂膮czonymi do sieci. Sensorow膮 platform臋 TracoVino stosuj膮 m.in. winiarze z Doliny Mozeli. Zakopane w ziemi sensory zbieraj膮 informacje o temperaturze, poziomie wilgotno艣ci i nawodnieniu gleby. Nast臋pnie te dane za po艣rednictwem sieci kom贸rkowej s膮 wysy艂ane do chmury, gdzie w艂a艣ciciel winnicy mo偶e je dok艂adnie analizowa膰. Na podstawie uzyskanych informacji i wniosk贸w - mog膮 podejmowa膰 optymalne dla uprawy winoro艣li decyzje. Wiele gotowych komercyjnych rozwi膮za艅 IoT z pude艂ka jest ju偶 dost臋pnych. Mo偶na z nimi si臋 zapozna膰 w Intel IoT Ignition Labs. W warszawskim laboratorium Intela zwi膮zanym z Internetem rzeczy s膮 prezentowane gotowe rozwi膮zania i przyk艂ady wdro偶e艅 z polskiego rynku. Do wsp贸艂pracy przy tworzeniu nowych projekt贸w zach臋cani s膮 lokalni integratorzy zainteresowani rozwi膮zaniami IoT. Oczekiwane ROI, ale przede wszystkim licz膮 si臋 oszcz臋dno艣ci Poprawa efektywno艣ci operacyjnej oraz redukcja koszt贸w znajduj膮 si臋 na czele rankingu korzy艣ci oczekiwanych z wdra偶ania platform IoT. Je偶eli chodzi o oczekiwania dotycz膮ce ROI deklarowane w badaniu przeprowadzonym przez firm臋 Current Analysis, to 40 proc. ankietowanych spodziewa si臋 zwrotu z inwestycji w ci膮gu jednego do dw贸ch lat, a wi臋c do艣膰 szybko. 35 proc. ten okres skraca nawet do 6-12 miesi臋cy, a 10 proc. oczekuje natychmiastowego zwrotu z IoT; 8 proc. uwa偶a, 偶e b臋dzie musia艂o poczeka膰 wi臋cej ni偶 2 lata. W艣r贸d respondent贸w, kt贸rzy ju偶 wdro偶yli rozwi膮zanie zwi膮zane z internetem rzeczy, ponad 60 proc. twierdzi, 偶e ich projekt ju偶 spe艂ni艂 oczekiwania w zakresie ROI. Efektywno艣膰 operacyjna (100 proc. wskaza艅) oraz redukcja koszt贸w (60 proc.) to wed艂ug ankietowanych przez Current Analysis najwa偶niejsze czynniki stymuluj膮ce rozw贸j rynku IoT. W dalszej kolejno艣ci wymieniano zwi臋kszanie przychod贸w z oferowanych produkt贸w i us艂ug (40 proc.), lepszy wgl膮d w procesy podejmowania decyzji (20 proc.) oraz zwi臋kszanie przychod贸w z nowych produkt贸w i us艂ug (10 proc.). O tych ostatnich wszyscy lubi膮 m贸wi膰 jako o prawdziwym motorze nap臋dzaj膮cym rynek IoT, jednak w rzeczywisto艣ci nie s膮 one tak bardzo istotne na tym etapie rozwoju - komentowa艂 te wyniki Jeremiah Caron, wiceprezes Current Analysis, podkre艣laj膮c, 偶e tak naprawd臋 licz膮 si臋 przede wszystkim oszcz臋dno艣ci. Korzy艣ci, przeszkody i potrzebne technologie Zalet膮 rozwi膮za艅 IoT jest to, 偶e nie wymagaj膮 w艂asnych zasob贸w oraz infrastruktury IT, a potem ich utrzymywania, poniewa偶 opieraj膮 si臋 przede wszystkim na danych w chmurach i systemie subskrypcyjnym. Zapewniaj膮 popraw臋 wydajno艣ci i wymierne oszcz臋dno艣ci, co pozwala 艂atwo oceni膰 zasadno艣膰 tego typu inwestycji zar贸wno w ma艂ej, jak i du偶ej skali. Kolejne korzy艣ci z podpinania urz膮dze艅 do sieci w ramach IoT to: mo偶liwo艣膰 przeprojektowywania proces贸w na podstawie przeprowadzonych analiz danych oraz wprowadzania innowacyjnych modeli biznesowych i produkt贸w, lepszy wgl膮d w wynik analiz big data oraz poprawa jako艣ci 偶ycia (medyczne zastosowania). Jak w przypadku wprowadzania ka偶dej innowacji, s膮 jednak i przeszkody. Rozproszone wdro偶enia, wysoki poziom kastomizacji, r贸偶ny poziom gotowo艣ci technologicznej, kwestie bezpiecze艅stwa, brak dobrych praktyk, zmiany organizacyjne, ramy prawne - to najwa偶niejsze wyzwania stoj膮ce przed wdra偶aj膮cymi internet rzeczy - wymieniane przez ekspert贸w IDC. Dlaczego ju偶 warto rozwa偶y膰 wprowadzanie IoT? Poniewa偶 s膮 ju偶 dost臋pne odpowiednie technologie: sieciowe (szerokopasmowe sieci bezprzewodowe, WiFi, LPWA -Low Power WAN), p贸艂przewodniki, platformy chmurowe, systemy do zarz膮dzania urz膮dzeniami, platformy do rozwijania aplikacji oraz narz臋dzia analityczne. S膮 te偶 gotowe architektury i rozwi膮zania , jak na przyk艂ad skalowalna platforma Intel IoT, kt贸ra obejmuje wszystkie kluczowe komponenty potrzebne do wdra偶ania rozwi膮za艅 IoT, pozwalaj膮ce na bezpieczne gromadzenie, wymian臋, przechowywanie i analizowanie danych z urz膮dze艅, czujnik贸w i baz danych w wielu r贸偶nych bran偶ach. Ponadto, jak przekonuj膮 analitycy IDC, ekosystem internetu dojrzewa, wzrasta 艣wiadomo艣膰 i zmienia si臋 nastawienie do Internetu rzeczy, a decydenci powoli przekonuj膮 si臋 do tej koncepcji. Wi臋kszo艣膰 firm zaczyna postrzega膰 IoT jako strategiczny kierunek rozwoju swojego biznesu (56 proc.) a 21 proc. uwa偶a, 偶e IoT ma transformacyjne znaczenie dla ich firm - pokazuje badanie IDC Global IoT Decision-Maker Survey 2016. 殴r贸d艂o: 漏 Intel
reklama
reklama
reklama
reklama
Za艂aduj wi臋cej news贸w
February 22 2019 14:26 V12.2.6-2