reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© firaxissmooke dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 12 października 2016

Dofinansowanie Centrów B+R – przedłużono nabór wniosków

Do 16 grudnia br. duże, małe i średnie firmy mogą składać wnioski na projekty związane z budową lub rozbudową infrastruktury B+R przedsiębiorstw (Działanie 2.1 PO Inteligentny Rozwój).

W trzecim już konkursie dla tego działania budżet wynosi 460 mln PLN. Nabór wniosków organizowany jest przez Ministerstwo Rozwoju. Dofinansowanie udzielane jest na tworzenie lub rozwój zaplecza B+R przedsiębiorstw poprzez m.in. zakup sprzętu, wyposażenia, licencji i innych wartości niematerialnych i prawnych służących prowadzeniu działalności B+R, w tym również na zakup lub wykonanie budynków. Wysokość wsparcia w zależności od rodzaju pomocy, wielkości firmy czy też lokalizacji może wynieść:
  • w zakresie infrastruktury do 70% wartości kosztów kwalifikowanych,
  • w zakresie prac rozwojowych do 45% wartości kosztów kwalifikowanych,
  • pomoc de minimis do 45% wartości kosztów kwalifikowanych.
Minimalna wielkość kosztów kwalifikowanych projektu to 2 mln PLN, a maksymalna to 50 mln EUR. Preferowane są projekty tworzące istotną liczbę miejsc pracy dla pracowników B+R, prowadzące do wzrostu nakładów na działalność B+R, a także przewidujące współpracę z jednostką naukową. Ocenie podlega również agenda badawcza zawierająca informacje o planowanych projektach badawczych, kończących się innowacją produktową lub procesową, a także potencjał firmy w obszarach, takich jak: zaangażowana kadra badawcza i zarządcza, doświadczenie w realizacji projektów badawczych, sposób zarządzania projektem i realizacją agendy badawczej. Warto podkreślić, że wszystko co zostało zaplanowane w projekcie, za co jednocześnie można otrzymać punkty należy pokazać we wskaźnikach rezultatu. Dotyczy to m.in. współpracy z jednostką naukową, utworzenia nowych miejsc pracy czy wzrostu nakładów na działalność B+R. Są to zobowiązania Wnioskodawcy, które będą monitorowane przez okres realizacji projektu oraz okres trwałości. Jak pokazały dwa pierwsze konkursy, program cieszy się dużą popularnością wśród przedsiębiorców. Dla dużych firm jest to jeden z nielicznych programów, w którym mogą otrzymać wsparcie w formie dotacji na wydatki inwestycyjne, przy czym wydatki inwestycyjne związane z działalnością badawczo-rozwojową. Autorka: Anna Zaleska, Senior Manager, Crido Taxand Sp. z o.o. Dział Doradztwa Europejskiego
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-2