reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© firaxissmooke dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 12 października 2016

Dofinansowanie Centrów B+R – przedłużono nabór wniosków

Do 16 grudnia br. duże, małe i średnie firmy mogą składać wnioski na projekty związane z budową lub rozbudową infrastruktury B+R przedsiębiorstw (Działanie 2.1 PO Inteligentny Rozwój).
W trzecim już konkursie dla tego działania budżet wynosi 460 mln PLN. Nabór wniosków organizowany jest przez Ministerstwo Rozwoju.

Dofinansowanie udzielane jest na tworzenie lub rozwój zaplecza B+R przedsiębiorstw poprzez m.in. zakup sprzętu, wyposażenia, licencji i innych wartości niematerialnych i prawnych służących prowadzeniu działalności B+R, w tym również na zakup lub wykonanie budynków.

Wysokość wsparcia w zależności od rodzaju pomocy, wielkości firmy czy też lokalizacji może wynieść:
  • w zakresie infrastruktury do 70% wartości kosztów kwalifikowanych,
  • w zakresie prac rozwojowych do 45% wartości kosztów kwalifikowanych,
  • pomoc de minimis do 45% wartości kosztów kwalifikowanych.
Minimalna wielkość kosztów kwalifikowanych projektu to 2 mln PLN, a maksymalna to 50 mln EUR.

Preferowane są projekty tworzące istotną liczbę miejsc pracy dla pracowników B+R, prowadzące do wzrostu nakładów na działalność B+R, a także przewidujące współpracę z jednostką naukową. Ocenie podlega również agenda badawcza zawierająca informacje o planowanych projektach badawczych, kończących się innowacją produktową lub procesową, a także potencjał firmy w obszarach, takich jak: zaangażowana kadra badawcza i zarządcza, doświadczenie w realizacji projektów badawczych, sposób zarządzania projektem i realizacją agendy badawczej.

Warto podkreślić, że wszystko co zostało zaplanowane w projekcie, za co jednocześnie można otrzymać punkty należy pokazać we wskaźnikach rezultatu. Dotyczy to m.in. współpracy z jednostką naukową, utworzenia nowych miejsc pracy czy wzrostu nakładów na działalność B+R. Są to zobowiązania Wnioskodawcy, które będą monitorowane przez okres realizacji projektu oraz okres trwałości.

Jak pokazały dwa pierwsze konkursy, program cieszy się dużą popularnością wśród przedsiębiorców. Dla dużych firm jest to jeden z nielicznych programów, w którym mogą otrzymać wsparcie w formie dotacji na wydatki inwestycyjne, przy czym wydatki inwestycyjne związane z działalnością badawczo-rozwojową.

Autorka: Anna Zaleska, Senior Manager, Crido Taxand Sp. z o.o.

Dział Doradztwa Europejskiego

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 23 2018 15:48 V9.3.2-1