reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© stevanovicigor dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 02 września 2016

Niewielki spadek przychodów Sonel

Za nieznaczne obniżenie się przychodów i wyników Sonel SA w znacznej mierze odpowiedzialny jest spadek wolumenu świadczonych usług EMS na rzecz Lincoln Electric.

Sprzedaż w 1H.2016 ukształtowała się na poziomie 38.9 mln zł, co stanowi spadek w stosunku do wyników pierwszego półrocza 2015 o 8% (42.1 mln zł). Główny wpływ na to miał spadek wolumenu sprzedaży produkcji usługowej, wynikający głównie ze zmniejszenia sprzedaży do kluczowego odbiorcy w styczniu i lutym 2016 roku - przychody z produkcji montażu usługowego stanowiły w I półroczu 2016 roku 37 % sprzedaży spółki sięgając 14.480 tysięcy złotych, co stanowi spadek w tym obszarze o 29%. Natomiast sprzedaż mierników stanowi 50 % całej sprzedaży i jest o 10 % wyższa niż w I półroczu 2015, osiągając 19.419 tysięcy złotych (I półrocze 2015 - 17.688 tysięcy złotych). Sprzedaż akcesoriów stanowi 8 % sprzedaży i znacząco wzrosła w porównaniu do roku ubiegłego osiągając 3.230 tysięcy złotych wobec 2.186 tysięcy złotych za I półrocze 2015 (wzrost o 48%). Mimo spadku sprzedaży, zysk operacyjny pozostał na nieomal niezmienionym poziomie: 6.2 mln zł w 1H.2016 wobec 6.6 mln zł w 1H.2015. Podobnie, zysk netto ukształtował się na poziomie 5.4 mln zł w porównaniu do 6.0 mln zł rok wcześniej. Sonel zapowiedział gruntowną restrukturyzację spółki zależnej Foxytech, która odpowiada za produkcje inteligentnych liczników. „Trwają prace nad nowymi sposobami funkcjonowania tego podmiotu włączając w to zmianę oferty produktowej” – czytamy w sprawozdaniu finansowym. W sierpniu 2016 roku Sonel rozwiązał umowę z chińskim udziałowcem Foxytech i obecnie posiada 100 proc. udziałów w tej firmie.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 25 2019 20:13 V13.3.22-2