reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© cacaroot dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 31 sierpnia 2016

Rosną przychody Apatora

W pierwszym półroczu 2016 r. grupa Apator odnotowała przychody w wysokości 420.3 mln zł, o 15.3 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Zysk EBITDA wzrósł o 10.6 proc. z poziomu 51.1 mln zł w pierwszym półroczu 2015 do 56.5 mln zł w pierwszym półroczu 2016. O 3.9 proc. spadł natomiast zysk netto – z 29.5 mln zł do 28.3 mln zł – głównie w efekcie ujemnej bilansu działalności finansowej. Do głównych czynników wpływających pozytywnie na wyniki finansowe należy istotny wzrost przychodów ze sprzedaży na rynkach zagranicznych (o 34.7 proc.), której udział w całości sprzedaży to już 51.6 proc. W całym roku 2016 Apator zakłada osiągnięcie przychodów ze sprzedaży na poziomie 850 mln zł (zakładając jedynie wzrost organiczny, nie uwzględnia ewentualnych akwizycji) oraz wyniku netto na poziomie 80 mln zł.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
October 11 2019 15:09 V14.5.0-2