reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© solstudio dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 25 sierpnia 2016

Cztery najbardziej obiecujące segmenty rynku LED

Według raportu opracowanego przez LEDinside, cztery najbardziej obiecujące segmenty rynku LED to inteligentne oświetlenie, oświetlenie dla rolnictwa, medycyny oraz przemysłu morskiego.

Łącznie wymienione cztery segmenty rynku LED mają wzrosnąć z poziomu 4.36 mld USD w roku 2016 do 16.4 mld USD w roku 2020, co daje średnioroczny wzrost na poziomie aż 30%. Najważniejszym z wymienionych segmentów jest oświetlenie inteligentne, które jeszcze w roku 2016 ma osiągnąć poziom 2.35 mld USD. Na koniec 2020 roku poziom sprzedaży w tym segmencie ma wynieść 13.43 mld USD, co jednocześnie czyni tę grupę produktów rynek najszybciej rosnącym segmentem całego rynku LED. Bardzo dobrze wyglądają też perspektywy rynku oświetlenia dla rolnictwa. Sprzedaż tego typu urządzeń w roku 2016 szacowana jest na 576 mln USD, natomiast w roku 2020 ma to już być 1.42 mld USD. W znacznie mniejszym tempie ma rosnąć rynek oświetlenia medycznego, który w roku 2016 osiągnie poziom 612 mln USD, a do roku 2020 ma wzrosnąć do 787 mln USD. Główne rynki dla tej specjalistycznej aplikacji to Japonia, Europa i Ameryka Północna. Ostatni z omawianych segmentów, rynek morski, reprezentuje sprzedaż na poziomie około 820 mln USD. Do roku 2020 ma wzrastać jedynie w symbolicznym tempie, jednak segment ten w wysokim stopniu regulowany jest administracyjnie, co skutkuje wysokimi marżami i stabilnymi przychodami.
Załaduj więcej newsów
December 12 2019 10:59 V14.8.5-2