reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© cacaroot dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 19 sierpnia 2016

Aplisens: przychody i zysk wzrosły po I półroczu 2016 roku

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Aplisens w 1H2016 wyniosły prawie 46 mln zł - to ponad 7 proc. wzrost rdr. Grupa osiągnęła ponad 8,2 mln zł netto w tym okresie, czyli 13,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2015 r.

Zysk z działalności operacyjnej Grupy Aplisens S.A. w I półroczu 2016 r. wyniósł 8,8 mln zł - w I półroczu 2015 r. było to 8,6 mln zł. - Stopniowa poprawa notowań ropy naftowej automatycznie przełożyła się na poprawę kursu rubla rosyjskiego, a to z kolei wpłynęło pozytywnie na poziom zamówień z rynku rosyjskiego. Jeśli sytuacja polityczna pomiędzy Rosją a Ukrainą nie ulegnie zaostrzeniu, to prawdopodobnie zobaczymy kontynuację naszych wzrostów na tych rynkach - podkreśla prezes Aplisens SA Adam Żurawski. W I półroczu 2016 r. spółka zanotowała spadek skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w Polsce o 10% (do 17,14 mln zł), wzrosty na rynkach WNP (o 17% do 17,73 mln zł), Unii Europejskiej (o 28% do 8,59 mln zł) oraz na pozostałych rynkach (o 28% do 2,53 mln zł). - W Polsce brak dotacji unijnych przekłada się zwłaszcza na branżę ekologiczną, czekamy na powrót funduszy. Poprawa powinna nastąpić w przyszłym roku po uruchomieniu środków – mówi prezes Adam Żurawski. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2016 r. 63% przychodów Aplisensa pochodziło z zagranicy, wobec 56% rok wcześniej i 55% w całym 2015 r. - Zakładamy, że rynki eksportowe będą rosły. Coraz większy udział jest eksportu w naszej sprzedaży, więc sytuacja krajowa jest coraz mniej istotna. To, że zwiększamy eksport i zwiększamy skalę sprawia, że zmniejszamy koszty – powiedział Adam Żurawski. - W tym momencie mamy w spółce nadmiar gotówki, dlatego przy relatywnie niskiej cenie akcji Aplisensa zdecydowaliśmy się na buy-back w celu umorzenia. Zamierzamy na to przeznaczyć do 8 mln zł. Dodam jeszcze, że jak co roku około 25% zysku zostało wypłaconych akcjonariuszom w formie dywidendy - informuje Adam Żurawski. W lipcu Aplisens wypłacił 3,4 mln zł dywidendy z zysku za 2015 r. – na jedną akcję przypadło 0,26 zł. Źródło: © Aplisens, akcjonariat.pl
Załaduj więcej newsów
December 03 2019 22:29 V14.8.2-2