reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© andrey burmakin dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 08 sierpnia 2016

Trzy innowacyjne pracownie w Gdyni

W ostatnich miesiącach rozpoczęły działalność trzy nowe na mapie Trójmiasta ośrodki laboratoryjne: Pracownia Badań Niszczących i Nieniszczących, Pracownia Elektroniczna oraz Pracownia Wzorcowania Przyrządów Pomiarowych.

W połowie maja firma WiRan uruchomiła Pracownię Elektroniczną (ELab), która znajduje się w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni (PPNT). ELab umożliwia przeprowadzenie dokładnych i kompleksowych pomiarów z zakresu elektroniki wysokich oraz niskich częstotliwości. Nowoczesny sprzęt pomiarowy pozwala na dokładną obserwację i archiwizację przebiegu badanych sygnałów, a zaawansowana infrastruktura w postaci klatki Faraday'a oraz komory klimatycznej umożliwiają wytworzenie specyficznego środowiska pomiarowego – informuje PPNT. TENSLAB sp. z o.o. Laboratorium Wytrzymałościowe Sp. K. w ramach Parku Konstruktorów uruchomiła Wzorcownię Przyrządów Pomiarowych. Jest to pracownia świadcząca usługi wzorcowania przyrządów pomiarowych w zakresie: wielkości geometrycznych, ciśnienia, temperatury i wilgotności względnej, wielkości elektrycznych DC i małych częstotliwości. Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt, umożliwiający wykonywanie usług z zakresu wzorcowania przyrządów pomiarowych w oparciu o system zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Natomiast na początku czerwca WNS Pomorze sp. z o.o. we współpracy z PPNT Gdynia uruchomiło w Parku Konstruktorów Pracownię Badań Niszczących i Nieniszczących. Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt o dużych możliwościach badawczych ukierunkowany na badania własności mechanicznych materiałów i ich połączeń oraz składu chemicznego metali. Laboratorium powstało pod kątem potrzeb przemysłu morskiego, offshore, petrochemicznego, budowlanego i maszynowego. Aktualnie jest to jedna z najnowocześniejszych pracowni tego typu w Polsce. Źródło: PPNT Gdynia
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 27 2020 09:09 V15.4.3-1