reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 04 lipca 2016

Ponad 600 mln zł dla naukowców w dwóch rozstrzygniętych konkursach PO IR

563 mln zł otrzymają konsorcja naukowe realizujące projekty w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. Z kolei 40 mln zł przeznaczonych zostanie na stworzenie ośrodka badawczego prowadzącego tzw. międzynarodowe agendy badawcze.

Do konkursu zorganizowanego przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy w ramach działania 4.2 PO IR Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki zgłosiło się 7 wnioskodawców. Na podstawie oceny dokonanej podczas panelu ekspertów od analizy finansowej i budownictwa, reprezentujących zarówno świat nauki jak i gospodarki, wyłoniono 5 konsorcjów naukowych, które podejmą się prowadzenia projektów infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. Mają one zapewnić dostęp do infrastruktury badawczej dla przedsiębiorców i innych podmiotów zainteresowanych jej wykorzystaniem do własnych prac B+R. Liderami zwycięskich projektów są: Politechnika Wrocławska, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (2 projekty), Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Instytut Geofizyki PAN. Politechnika Wrocławska otrzyma ponad 66,8 mln zł na projekt „EMC-LabNet – Polska Sieć Laboratoriów EMC”. Całkowita wartość projektu to ponad 90 mln zł. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła natomiast pierwszy konkurs w ramach działania 4.3 PO IR Międzynarodowe Agendy Badawcze. Zwyciężył w nim projekt złożony przez prof. Tomasza Dietla oraz prof. Tomasza Wojtowicza z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie. Otrzymają oni blisko 40 mln zł na realizację interdyscyplinarnych badań z zakresu materiałoznawstwa, nanotechnologii, fizyki półprzewodników oraz badań nad magnetyzmem i nadprzewodnictwem. Prowadzone przez wyłonionych w międzynarodowych konkursach czołowych naukowców z Polski i z zagranicy badania mają się przyczynić się do opracowania nowych materiałów topologicznych. Do końca 2017 roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej planuje ogłoszenie jeszcze 2 konkursów w programie MAB. Najbliższy nabór zostanie otwarty w sierpniu. Źródło: NCBR
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-2