reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© PGZ Przemysł elektroniczny | 29 kwietnia 2016

PGZ aktualizuje strategię

Polska Grupa Zbrojeniowa większy nacisk położy m.in. na badania i rozwój – w planach jest budowa Centrum Innowacji.

Polski gigant w branży zbrojeniowej na nowo zdefiniował strategiczne cele spółki. Aktualizacja była niezbędna m.in. ze względu na „dynamicznie zmieniające się otoczenie geopolityczne Europy Zachodniej i Środkowej, a także przeniesienie spółki pod nadzór Ministra Obrony Narodowej i zapowiadaną przez MON aktualizację Programu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP” – czytamy w komunikacie.
- Miarą naszego sukcesu jest przede wszystkim bezpieczeństwo, jakie zapewniamy Polsce, wyniki finansowe są tego sukcesu konsekwencją – stwierdza PGZ. Grupa utrzymuje prognozę dotyczącą realizacji programów PMT o wartości powyżej 60 mld PLN.
Nowe „cele jakościowe” zastępują „cele liczbowe”, czyli założenia dotyczące m.in. trzykrotnego wzrostu przychodów (do 12 mld PLN do 2030 roku). PGZ ma zatem funkcjonować jako strategiczny element bezpieczeństwa państwa: wspierać państwo w realizacji art. 3 Traktatu Północnoatlantyckiego (o utrzymywaniu i rozwijaniu indywidualnej i zbiorowej zdolności do odparcia zbrojnej napaści), zwiększać udział produkcji PGZ na terenie Polski, w tym elementów kluczowych sprzętu i uzbrojenia, a także zapewniać bezpieczeństwo dostaw. PGZ zamierza być liderem w zakresie gospodarki opartej na wiedzy oraz reindustrializacji. Realizacja tego planu zakłada istotne uczestnictwo w Narodowym Planie Rozwoju, firma chce także postawić na rozwój kapitału ludzkiego: kadr inżynierskich, technicznych i menedżerskich oraz naukowców współpracujących z PGZ.
– W Polskiej Grupie Zbrojeniowej chcemy stworzyć centrum innowacyjności. Myślimy o tym, żeby w oparciu o rozwiązanie, które już mamy w grupie, czyli towarzystwo funduszy inwestycyjnych, tworzyć fundusze celowe czy fundusze innowacyjne związane z konkretnymi domenami, które są jednym z wielu bardzo dobrych rozwiązań stymulujących innowacyjność – mówi dla agencji Newseria Biznes Szczepan Ruman, dyrektor biura strategii w Polskiej Grupie Zbrojeniowej.
Przemysł obronny ma też być nośnikiem nowych technologii, które będą mogły być przenoszone do innych sektorów gospodarki. Kolejny element nowej strategii więc zakłada kooperację i partnerstwo w obszarze produkcji oraz specjalizację w zakresie badań i rozwoju. PGZ będzie koordynowało inwestycje badawczo-rozwojowe na poziomie całej grupy kapitałowej i zamierza specjalizować się w wybranych obszarach. Co więcej, planowana jest budowa Centrum Innowacji, a specjalne środki zostaną przeznaczone na innowacyjność i fundusze celowe. PGZ myśli także o akwizycjach nowych spółek i myśli technologicznej. Rozwój na rynku krajowym to nie wszystko, bo aktualizacja strategii zakłada także poszerzenie globalnej oferty PGZ. Grupa postawi na udział w międzynarodowych łańcuchach dostaw, a w ramach Planu Modernizacji Technicznej (PMT) mają powstać produkty odpowiadające potrzebom eksportowym. Dzięki dalszej integracji GK PGZ oraz modernizacji technicznej, uda się osiągnąć efekt synergii. Źródło: PGZ
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 12 2019 07:31 V14.7.10-2