reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© dmitry naumov dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 25 kwietnia 2016

Ericsson zmienia strukturę organizacyjną

Nowa struktura organizacyjna, która będzie obowiązywać od lipca bieżącego roku, przyspieszy realizację strategii i zwiększy wydajność działań – zapewnia Ericsson.

Ericsson ogłosił serię zmian organizacyjnych i strukturalnych. Firma chce wzmocnić realizację strategii zmierzającej do realizacji wzrostu i zyskowności. W minionych latach Ericsson podjął kilka kluczowych decyzji strategicznych związanych z budową nowych obszarów dochodów oraz uzyskaniem wydajności w obrębie głównych obszarów działalności. Obejmują one rezygnację z sektora systemów słuchawkowych i modemów, rozszerzenie partnerstwa w obszarze IP oraz inwestycje związane z budową docelowych obszarów wzrostu zwłaszcza w obszarze oprogramowania i usług profesjonalnych. - Nie jesteśmy zadowoleni z ogólnego poziomu rozwoju i zyskowności w ciągu ostatnich lat. Ogłaszamy kolejne działania zmierzające do przyspieszenia realizacji strategii oraz jeszcze intensywniejszego zwiększenia wydajności i wzrostu w obrębie przedsiębiorstwa. Utworzymy węższą, bardziej nastawioną na cele organizację, aby móc realizować potrzeby różnych segmentów klientów i dynamiczniej korzystać z pojawiających się na rynku okazji. W czasie gdy 5G, Internet Rzeczy i chmura są czynnikami wprowadzającymi nas do następnej fazy rozwoju branży, nadszedł czas na realizację założonych zmian - powiedział Hans Vestberg, prezes i dyrektor generalny firmy Ericsson. Nowa struktura będzie oparta na pięciu jednostkach biznesowych i jednej dedykowanej grupie klienckiej z sektora Industry & Society, realizując założenia firmy, polegające na skupieniu się na działalności podstawowej, docelowe obszary wzrostu, koszty i wydajność. Podstawowa działalność – dwie jednostki biznesowe w segmencie Networks, Business Unit Network Products oraz Business Unit Networks Services skoncentrują się na stopniowej poprawie wydajności sieci, wykorzystywaniu okazji w sektorze 4G i rozszerzaniu pozycji lidera w dziedzinie sieci 5G. Dwie jednostki biznesowe wykorzystają połączoną siłę w zakresie produktów i usług, z Business Unit Network Services koncentrującą się na usługach zarządzanych, budowie sieci, wsparciu, oraz Business Unit Network Products zajmujące się obszarem Radio i Transport. Docelowe obszary wzrostu – dwie nowe jednostki biznesowe IT & Cloud, Business Unit IT & Cloud Products oraz Business Unit IT & Cloud Services wspólnie z nową jednostką Business Unit Media, silnie skoncentrują się wzroście rentowności, kolejnym, naturalnym kroku po okresie inwestycyjnym. Będzie to obejmowało skoncentrowanie na sprzedaży oprogramowania i działalności nawracającej w celu uzupełnienia silnej już działalności w obszarze Consulting & Systems Integration oraz Broadcast Services. Z powodu szybko rozwijającego się sektora Industry & Society wprowadzona zostanie oddzielna jednostka (Customer Group), w celu zwiększenia skalowalności działalności firmy w tym obszarze. Koszty i wydajność – firma pozostaje w pełni zaangażowana w redukcję kosztów i wydajność, włącznie z zapewnieniem realizacji programu oszczędnościowego, który ma przynieść oszczędności na poziomie 9 mld SEK w roku 2017. Nowa organizacja ma na celu poprawę wydajności i struktury kosztów poprzez większą odpowiedzialność w zakresie end-to-end oraz mniejsze powielanie w obrębie portfolio i możliwości. Nowa struktura organizacyjna będzie funkcjonować od 1 lipca 2016 roku, wyniki nowej struktury będą uwzględniane w raportach od Q1 2017. Od 1 lipca 2016 roku firma będzie miała następującą strukturę jednostek biznesowych: Dwie jednostki biznesowe odpowiedzialne za segment Networks:
  • BU Network Products, szef jednostki: Arun Bansal, Senior Vice President, Head of Business Unit Network Products, członek Executive Leadership Team (ELT)
  • BU Network Services, szef jednostki: Fredrik Jejdling, Senior Vice President, Head of Business Unit Network Services i członek ELT
Dwie jednostki biznesowe odpowiedzialne za segment IT & Cloud:
  • BU IT & Cloud Products, szef jednostki: Anders Lindblad, Senior Vice President, Head of Business Unit IT & Cloud Products i członek ELT
  • BU IT & Cloud Services, szef jednostki: Jean-Philippe Poirault, Senior Vice President, Head of Business Unit IT & Cloud Services i członek ELT
Większe zorientowanie na nowe grupy klientów w segmentach Media oraz Industries:
  • BU Media, szef jednostki: Per Borgklint, Senior Vice President, Chief Innovation Officer, Head of Business Unit Media i członek ELT
  • Customer Group Industry & Society, szef jednostki: Charlotta Sund, Senior Vice President, Head of Customer Group Industry & Society i członek ELT
Załaduj więcej newsów
December 03 2019 22:29 V14.8.2-2