reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 09 września 2009

Obraz europejskiego rynku EMS

Przychody europejskiego rynku EMS w roku 2009 zmniejszą się o 13%, czyniąc konkurencję pomiędzy podmiotami jeszcze bardziej zaciekłą. W Europie Wschodniej i Centralnej generowane jest już 55% obrotów sektora.

Według dziewiątej edycji raportu o europejskim sektorze EMS firmy Reportlinker, czołowi dostawcy usług EMS dokonali już procesu relokacji produkcji wielkoseryjnej do krajów o niskich kosztach. Jednakże, zachowali oni część mocy produkcyjnych w tradycyjnych lokalizacjach, pragnąc konkurować na lukratywnych rynkach lotnictwa i militariów, medycznym, kontroli i instrumentów pomiarowych, samochodowym czy przemysłowym, spodziewając się ich odrodzenia w latach 2010/2011. Właśnie na tym polu najbliższych latach rozegra się najbardziej zaciekła walka konkurencyjna, w której udział weźmie zdecydowana większość spośród 700 europejskich firm EMS. Konkurencja ulegnie dalszemu natężeniu, wraz z pojawieniem się graczy regionalnych, dysponujących kilkoma lokacjami i koncentrującymi się na rosnących segmentach rynku. Są to również rynki na których efektywnie konkuruje około 600 lokalnych dostawców EMS, dysponujących jednym zakładem produkcyjnym i wąskim, lecz ustabilizowanym w efekcie wieloletniej współpracy portfolio klientów. Zwiększona konkurencja wymusi także procesy konsolidacyjne i przejmowanie firm, które nie podołają presji finansowej. Analitycy przewidują jednak, iż do roku 2013 nie wystąpi znaczące natężenie procesów konsolidacyjnych. Istnieje jednak znaczne prawdopodobieństwo, iż jedna lub dwie czołowe firmy EMS dokonają fuzji. Autorzy raportu twierdzą jednak, iż fuzje te będą miały raczej charakter nie tyle pan-europejski, co raczej regionalny. Najważniejszym trendem w ostatnich latach była migracja produkcji z krajów Europy Zachodniej do Europy Wschodniej i Środkowej (Central and Eastern Europe, CEE). W efekcie tego procesu, przychody generowane w regionie CEE stanowią obecnie blisko 55% całości obrotów europejskiego przemysłu EMS. W roku 2009 spodziewany jest spadek wartości obrotów w regionie CEE o około 17%, jako efekt wycofywania zleceń przez macierzyste firmy w odpowiedzi na kryzys ekonomiczny. Co więcej, po odrodzeniu się popytu na rynku, w latach 2010-2013 tempo wzrostu produkcji w regionie CEE nie będzie już tak wysokie jak wcześniej, osiągając roczną dynamikę wzrostu na poziomie 5-6% (wcześniej nasz region odnotowywał dwucyfrowe wskaźniki wzrostu). Dalszy transfer produkcji z Europy Zachodniej będzie istotnym czynnikiem kształtującym rynek, również w zakresie produkcji low volume / high mix.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
October 11 2019 15:09 V14.5.0-2