reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© nickondr dreamstime.com Nauka | 18 kwietnia 2016

Białe OLED-y

Choć organiczne diody LED są przyjazne dla środowiska i oszczędne, problemem pozostaje uzyskanie białego światła z takich źródeł. Prace badaczy europejskich przybliżają nas o osiągnięcia tego celu.

Cyklometalowane kompleksy irydu(III) to prawdopodobnie najlepiej zbadana grupa fosforyzujących emiterów dla OLED. Wynika to z ich odpowiednich właściwości fotofizycznych — wysokiej fotoluminescencji, krótkiej żywotności wzbudzonego stanu trypletowego oraz przestrajalności emitowanej barwy w całym widmie widzialnym. Kompleksy takie są szeroko stosowane w monochromatycznych urządzeniach OLED. W przypadku białych OLED napotykane są jednak problemy ze stabilnością i wysokimi kosztami przetwarzania, co utrudnia ich wprowadzenie na rynek. W ramach projektu MULTHIC (Multiphosphorescent emitters based on tris-heteroleptic iridium complexes) naukowcy pokonali te ograniczenia, opracowując nową rodzinę podwójnych fosforyzujących kompleksów irydu(III), które bezpośrednio emitują światło białe i nie wymagają łączenia kilku centrów emisji. Rezultaty przeprowadzonych badań otwierają możliwości tworzenia białych emiterów z pojedynczym centrum, pokonujących ograniczenia związane z przesunięciem barw. Po połączeniu dwóch centrów emitujących, jedno z nich zazwyczaj ulega degradacji szybciej niż drugie, a w urządzeniu świetlnym dochodzi do przesunięcia barw. Opracowanie białych źródeł OLED będzie bardzo przydatne dla dziedziny oświetlenia półprzewodnikowego. Źródło: Komisja Europejska
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
October 23 2019 13:52 V14.6.1-2