reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© spfotocz dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 11 kwietnia 2016

Nowy dyrektor NCBR

Dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju został prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski.

– To, nad czym NCBR musi obecnie pracować da się sprowadzić do jednego słowa: komercjalizacja – powiedział nowy szef Centrum. – Z sukcesem będziemy mieli do czynienia nie wtedy, gdy dokładnie rozliczymy projekt, ale gdy uda się skutecznie go skapitalizować. – NCBR będzie odgrywał kluczową rolę w planie rozwoju Polski – zaznaczył wicepremier Jarosław Gowin – Musimy zbudować pomost między polską gospodarką a polską nauką. Rolą profesora Macieja Chorowskiego będzie skierowanie w tym kierunku odpowiedniego strumienia środków finansowych. Profesor Maciej Chorowski – ur. 2 maja 1958 r. we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej (mgr inż. mechanik – specjalność chłodnictwo). Po ukończeniu studiów kontynuował karierę naukową na tej uczelni. Był asystentem w Instytucie Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów, a następnie adiunktem. W 1999 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego, w 2002 r. został profesorem nadzwyczajnym Politechniki Wrocławskiej. W 2009 r. uzyskał tytuł profesora nauk technicznych. Współpracował w CERN, był także zaangażowany w prace związane z tworzeniem Wrocławskiego Parku Technologicznego. Ceniony ekspert, członek m.in. Komitetu Sterującego NCBR, Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Komitetu Wykonawczego Fusion for Energy (F4E) i Komitetu Finansowego CERN. Członek zespołów doradczych w MNiSW (ds. Mapy Drogowej i ds. Strategicznych Programów Badań Naukowych i Prac Rozwojowych) i komitetów redakcyjnych Indian Journal of Cryogenics oraz Journal of Power Engineering. W latach 2009-2015 kierował ponad 20 projektami badawczymi krajowymi i europejskimi. Jest autorem lub współautorem 171 publikacji, 5 patentów oraz 55 prac niepublikowanych. Źródło: NCBR
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
October 23 2019 13:52 V14.6.1-1