reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© SOLARIS Przemysł elektroniczny | 04 marca 2016

UJ, AGH i PAN będą rewolucjonizować współczesną elektronikę

Wspólne badania realizowane wspólnie przez cztery krakowskie ośrodki naukowe mogą zrewolucjonizować układy stosowane we współczesnej elektronice oraz w wielu dziedzinach techniki.

Przedstawiciele czterech krakowskich ośrodków naukowych 2 marca podpisali w Centrum SOALRIS porozumienie o współpracy, której efektem będzie uruchomienie i udostępnienie w Centrum SOLARIS linii badawczej do pomiarów mikroskopowych i spektroskopowych w zakresie miękkiego promieniowania rentgenowskiego (PEEM/XAS). Umowę podpisali przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH), Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH oraz Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk.
Naukowcy z polskich ośrodków nie tylko wspólnie uruchomią linię oraz jej dwie stacje badawcze. Będą również dbali o prawidłowe działanie urządzeń, z jakich się składa. Zapewnią jak najlepsze parametry dostarczanego do niej promieniowania synchrotronowego. Będą też poszukiwać funduszy na rozbudowę linii oraz na opracowanie i wdrożenie w życie odpowiednich programów naukowo-badawczych.
Niezwykle ważne i wyjątkowe jest to, że krakowscy specjaliści nie ograniczą się do prowadzenia na linii własnych badań. Zobowiązali się również asystować i uczestniczyć w eksperymentach, które przygotują badacze z innych ośrodków. Synchrotron SOLARIS będzie pełnił funkcję usługową dla całego środowiska naukowego w kraju, a także dla zagranicznych grup badawczych. Tego typu infrastruktury badawczej jeszcze w Polsce nie było. Jak podkreślał prof. dr hab. Stanisław Kistryn, prorektor ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Centrum SOLARIS będzie laboratorium użytkowników. Współpraca zapoczątkowana przez władze uczelni i ośrodków badawczych zejdzie wkrótce na poziom naukowców. I wtedy otworzy się nowa era, zarówno dla SOLARIS, jak i dla całej polskiej nauki. Linia do pomiarów mikroskopowych i spektroskopowych w zakresie miękkiego promieniowania rentgenowskiego wykorzystuje wysokoenergetyczne fotony. Będzie służyć naukowcom z takich dziedzin jak fizyka, chemia, inżynieria materiałów, nanotechnologia, biologia i geologia. Badania z użyciem mikroskopu fotoelektronowego oraz dostrajanego źródła promieniowania pozwoliły na zobrazowanie nanostruktur magnetycznych. To z kolei umożliwiło zrozumienie mechanizmów odpowiedzialnych za ich właściwości. Ulepszono również działanie układów magnetycznych mających zastosowanie we współczesnej elektronice spinowej. Źródło: SOLARIS – Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 12 2020 12:15 V18.6.4-1