reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Siedziba Pronox Przemysł elektroniczny | 02 września 2009

Obraz Pronox Technology po upadku

Upadła w maju 2009 spółka Pronox Technology opublikowała raport finansowy za pierwsze półrocze 2009.

• 27 maja 2009 Pronox Technology złożył wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu • Przychody ze sprzedaży w 1H.2009 wyniosły 157 mln zł i były mniejsze od osiągniętych rok wcześniej o 47% (298 mln zł). • Wynik z działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie -3.5 mln zł i był zbliżony do osiągniętego w 1H.2008 (-3.3 mln zł) • Znacznemu pogorszeniu uległ wynik netto, który obniżył się z zysku w wysokości 1.2 mln zł za 1H.2008 do gigantycznej straty w wysokości -36.5 mln zł obecnie. • Na bardzo złym wyniku finansowym zaważyły koszty finansowe, które w 1H.2009 wyniosły 32.7 mln zł. Składały się na nie odsetki od kredytów bankowych (3.0 mln zł), odsetki karne (1.6 mln zł), odpisy aktualizacyjne inwestycji (16.6 mln zł ) oraz ujemne różnice kursowe (11.2 mln zł ). Dodatkowo należy zauważyć, iż w omawianym okresie spółka zawiązała odpisy aktualizacyjne na nieściągalne należności w kwocie 10.5 mln zł • Aktywa firmy na dzień 30 czerwca 2009 wynosiły 184 mln zł, podczas gdy wielkość zobowiązań osiągnęła poziom 173 mln zł. Mimo iż aktywa wciąż pokrywają wartość zobowiązań, spółka zdecydowała się na ogłoszenie upadłości ze względu na fakt, iż kwota nieobsługiwanych terminowo zobowiązań przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
October 11 2019 15:09 V14.5.0-2