reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© begemot 30 dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 16 lutego 2016

Plany polskich spółek energetycznych napędzą rynek?

Tauron, ENEA i Energa zweryfikowały swoje strategie, nakreślając kierunki działalności B&R, które mogą stać się znaczącym motorem napędzającym rodzimy rynek elektroniczny.
ENEA

Enea zapowiedziała inwestycje rzędu kilkudziesięciu milionów złotych do roku 2020 w projekty innowacyjne. Inwestycje będą przeprowadzane dwutorowo: firma będzie prowadziła programy B&R, lecz także angażowała się kapitałowo w innowacyjne firmy. W szczególności wielkopolska firma zainteresowana jest technologiami zwiększającymi zaangażowanie klientów w świadome wykorzystanie energii, rozwiązaniami smart grid oraz czystymi technologiami węglowymi.

Tauron

Tauron obecnie pracuje nad aktualizacją strategii rozwoju, która ma ujrzeć światło dzienne w połowie roku. Wiadomo już jednak, iż jej ważną częścią będzie działalność B&R a firma pracuje obecnie nad portfelem programów rozwojowych, przeznaczonych do realizacji. Poza programami związanymi stricte z wydobyciem, wytwarzaniem i ochroną środowiska, Tauron (poprzez swoją córke Tauron Dystrybucja) będzie kontynuował programy smart grid oraz smart metering ( w ubiegłym roku rozpoczęto program inteligentnego opomiarowania Wrocławia), zamierza też rozbudować system TETRA.

Energa

Energa na działalność B&R przeznacza około 2% skonsolidowanych kosztów rocznie, co przekłada się na kwotę około 170-180 mln zł. Firma zapowiada, iż w najbliższych latach poziom ten zostanie utrzymany lub nieznacznie zwiększony.
Jako najbardziej perspektywiczne dla rozwoju Energa określiła inteligentne sieci (smart grid), inteligentne wytwarzanie i zarządzanie energią (smart city), magazynowanie energii, mobilność elektryczną, czy też nowe technologie w zakresie źródeł wytwórczych (w tym OZE). W tych obszarach Grupa realizuje projekty związane m.in. z AMI (inteligentne liczniki), z DSR (zarządzanie popytem na energię elektryczną), magazynowaniem energii oraz e-mobility.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 17 2019 14:20 V11.11.0-2