reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© vkoletic dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 09 lutego 2016

Nowoczesne czujniki do wykrywania bomb

Lokalizowanie ukrytych wytwórni bomb, w których powstają chałupnicze ładunki wybuchowe, ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania atakom terrorystycznym. W ramach unijnej inicjatywy opracowano czujniki do wykrywania ładunków wybuchowych.

Dramatyczny wzrost liczby chałupniczych ładunków wybuchowych wynika z bogactwa publicznie dostępnych informacji o ich budowaniu oraz względnej łatwości zdobycia niezbędnych surowców chemicznych. Obecnie nie istnieją wyspecjalizowane czujniki do wykrywania śladów materiałów używanych do produkcji bomb. Z tego względu powołano do życia finansowany ze środków UE projekt BONAS (Bomb factory detection by networks of advanced sensors), którego celem jest stworzenie nowatorskiej sieci czujników bezprzewodowych wykrywających śladowe ilości oparów materiałów wybuchowych. Pomoże ona służbom bezpieczeństwa wcześnie wykrywać zagrożenia, a tym samym chronić obywateli przed wybuchami ukrytych bomb.
Prace projektu BONAS pozwoliły wprowadzić do użytku w pełni dojrzałe techniki skutecznego neutralizowania zagrożenia, jakie stwarza produkcja chałupniczych ładunków wybuchowych. Ułatwi to udaremnianie prób zamachów z użyciem takich ładunków.
Partnerzy projektu zaprojektowali i zbudowali sieć wraz z niezbędnymi lokalnymi i zdalnymi układami czujników umożliwiającymi wykrywanie różnorodnych substancji przy minimalizacji fałszywych alarmów. Rozwiązania technologiczne z projektu BONAS przetestowano we współpracy z projektem 7PR EMPHASIS poprzez monitorowanie obecności różnych typów podejrzanych substancji. Testy przeprowadzono na lotnisku wojskowym we Włoszech i w obiektach Szwedzkiej Agencji Badań Obronnych. Wszystkie ładunki można bez trudu ukryć, a niektóre są wręcz przenośne. Służby bezpieczeństwa mogą teraz zidentyfikować bombę ukrytą w budynku lub pojeździe na podstawie wskazań czujników monitorujących skład chemiczny powietrza w pobliżu ładunku. Czujniki są w połączone w sieć, dzięki czemu w razie wykrycia śladowych ilości materiałów wybuchowych możliwe jest odpowiednio wczesne ostrzeżenie policji i służb antyterrorystycznych o potencjalnym zamachu. Wykorzystanie czujników do wykrywania wytwórni bomb polega na rozmieszczaniu ich w podejrzanej okolicy w celu analizowania substancji lotnych oraz śladów cząsteczek w powietrzu i ściekach. Po zawężeniu zakresu poszukiwań do konkretnego podejrzanego obiektu rozmieszczane są dodatkowe czujniki. Źródło: Komisja Europejska
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 25 2019 20:13 V13.3.22-1