reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Bosch Przemys艂 elektroniczny | 02 lutego 2016

Obroty firmy Bosch przekroczy艂y 70 mld EUR

Wed艂ug wst臋pnych danych, w roku 2015 Grupa Bosch na 艣wiecie po raz pierwszy przekroczy艂a pr贸g obrot贸w w wysoko艣ci 70 mld EUR (+10% r/r). W minionym roku koncern zwi臋kszy艂 zatrudnienie o 17,6 tys. os贸b.
Doch贸d przed odliczeniem podatk贸w i odsetek (EBIT), z uwzgl臋dnieniem efekt贸w specjalnych, wzr贸s艂 do ok. 5 mld EUR. Zysk operacyjny wyni贸s艂 ok. 6,5% i jest wy偶szy od ubieg艂orocznego. Pomimo miliardowych kwot, jakie przeznaczono na akwizycj臋 sp贸艂ek BSH Hausger盲te GmbH i Robert Bosch Automotive Steering GmbH, zar贸wno kapita艂 w艂asny, jak i p艂ynno艣膰 utrzymuj膮 si臋 na wysokim poziomie 鈥 pisze firma w komunikacie. Bosch podkre艣la, 偶e firma zmienia si臋 pod wp艂ywem 艣wiatowych trend贸w, takich jak internet rzeczy i coraz wi臋ksza integracja w sieci. Bosch dzia艂a na wszystkich trzech poziomach internetu rzeczy, okre艣lanych jako 3S: czujniki (Sensors), oprogramowanie (Software) wykorzystywane w procesie integracji, a r贸wnocze艣nie zajmuje si臋 opracowywaniem nowych us艂ug bazuj膮cych na integracji (Services). 鈥 Dzi臋ki naszym kompetencjom w dziedzinie czujnik贸w, oprogramowania i us艂ug nie tylko kszta艂tujemy 艣wiat zintegrowany z internetem, ale tak偶e rozwijamy nowe obszary dzia艂alno艣ci. 鈥濩yfrowa transformacja鈥 nie stanowi dla nas zagro偶enia, lecz jest ogromn膮 szans膮 鈥 powiedzia艂 dr Volkmar Denner, prezes zarz膮du sp贸艂ki Robert Bosch GmbH.. Na przyk艂ad, kilka tygodni temu sp贸艂ka og艂osi艂a zamiar wej艣cia na rynek inteligentnych budynk贸w. Na targach CES w Las Vegas Bosch po raz pierwszy zaprezentowa艂 opinii publicznej sw贸j System Smart Home. Na ostatni dzie艅 grudnia 2015 roku Grupa Bosch zatrudnia艂a na ca艂ym 艣wiecie ok. 375 000 pracownik贸w. W 2015 roku liczba zatrudnionych zwi臋kszy艂a si臋 o 17 600 os贸b, g艂贸wnie w Europie 艢rodkowej i Wschodniej, Niemczech, regionie Azji i Pacyfiku oraz USA. Szczeg贸lnie poszukiwan膮 grup膮 pracownik贸w byli specjali艣ci IT. W 2016 roku Bosch spodziewa si臋 umiarkowanego wzrostu 艣wiatowej koniunktury w wysoko艣ci 2,8%. Pod wzgl臋dem geopolitycznym sytuacja w roku 2016 pozostanie nadal bardzo z艂o偶ona i niepewna. Niezale偶nie od tego, tak偶e w tym roku Bosch planuje rosn膮膰 w tempie szybszym ni偶 rynki. Pomimo ogromnych inwestycji, maj膮cych na celu zabezpieczenie przysz艂o艣ci przedsi臋biorstwa, planowana jest dalsza poprawa dochodowo艣ci i zysku operacyjnego 鈥 czytamy w komunikacie. Celem strategicznym Grupy Bosch s膮 rozwi膮zania dla zintegrowanej mobilno艣ci i produkcji, zintegrowanych system贸w energetycznych oraz budynk贸w. W ubieg艂ym roku koncern zaprezentowa艂 i wprowadzi艂 na rynek liczne nowe rozwi膮zania w tych obszarach. 鈥 Tylko dzi臋ki upowszechnieniu si臋 technologii zintegrowanych z internetem mo偶na b臋dzie sprosta膰 takim problemom przysz艂o艣ci, jak wyczerpuj膮ce si臋 zasoby naturalne czy urbanizacja 鈥 powiedzia艂 Volkmar Denner. Na przyk艂ad w inteligentnym, zintegrowanym z internetem budynku mo偶na obni偶y膰 zu偶ycie energii nawet o 40%. Do roku 2020 oko艂o 230 mln, tj. 15% wszystkich gospodarstw domowych na 艣wiecie b臋dzie wyposa偶onych w rozwi膮zania Smart Home. 鈥 Odkrywamy nowe, perspektywiczne rynki, takie jak Smart Home czy zintegrowana produkcja, a r贸wnocze艣nie wykorzystujemy szanse rozwoju w tradycyjnych obszarach naszej dzia艂alno艣ci 鈥 wyja艣ni艂 prezes Bosch. Nale偶y do nich elektryfikacja w transporcie samochodowym. Jedn膮 z najwa偶niejszych akwizycji w 2015 roku by艂o przej臋cie ameryka艅skiego start-upu specjalizuj膮cego si臋 w technologii akumulatorowej Seeo Inc., dzi臋ki czemu Bosch dysponuje dzi艣 przysz艂o艣ciowym know-how w dziedzinie innowacyjnych akumulator贸w. Automatyzacja, elektryfikacja oraz integracja za po艣rednictwem internetu b臋d膮 wp艂ywa膰 tak偶e na segmenty pojazd贸w u偶ytkowych i jedno艣ladowych. Na przyk艂ad, w segmencie pojazd贸w u偶ytkowych post臋puj膮ca automatyzacja przyczyni si臋 w przysz艂o艣ci do obni偶enia liczby wypadk贸w. Z kolei uk艂ady wtryskowe dla jedno艣lad贸w, zamiast stosowanych dzi艣 powszechnie ga藕nik贸w, obni偶aj膮 zu偶ycie paliwa i zw艂aszcza w krajach rozwijaj膮cych si臋, mog艂yby znacz膮co pom贸c w ochronie zasob贸w naturalnych. W Polsce Grupa Bosch jest obecna od roku 1992 i jest reprezentowana przez 3 sp贸艂ki: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o. oraz BSH Sprz臋t Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Bosch prowadzi w Polsce dzia艂alno艣膰 w 4 lokalizacjach: Warszawie (siedziby sp贸艂ek), Wroc艂awiu, 艁odzi i Rzeszowie (fabryki). W 2014 roku Grupa Bosch w Polsce wygenerowa艂a obr贸t w wysoko艣ci 2,6 mld PLN i zatrudnia艂a ok. 1000 pracownik贸w. 殴r贸d艂o: 漏 Bosch
reklama
reklama
reklama
reklama
Za艂aduj wi臋cej news贸w
February 20 2019 12:04 V12.2.3-2