reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Anna Lewandowska Nauka | 26 stycznia 2016

Ponad 615 mln PLN dla naukowców i firm w projektach FNP

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchamia now膮 ofert臋 na finansowanie innowacyjnych bada艅 ze 艣rodk贸w pochodz膮cych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozw贸j.
Ponad 305 mln PLN zostanie przeznaczonych na rozwi膮zywanie zagadnie艅 naukowych o znaczeniu aplikacyjnym w zespo艂ach badawczych, ok. 205 mln PLN otrzymaj膮 autorzy projekt贸w technologicznych, a ok. 100 mln PLN trafi do badaczy chc膮cych powr贸ci膰 do pracy naukowej w Polsce. Pierwsze konkursy zostan膮 og艂oszone ju偶 na pocz膮tku lutego. Wsparcie b臋dzie udzielane w ramach pi臋ciu program贸w: TEAM, TEAM-TECH, FIRST TEAM, POWROTY i HOMING. W zale偶no艣ci od programu b臋dzie mo偶na zdoby膰 od kilkuset tysi臋cy do kilku milion贸w z艂otych na realizacj臋 innowacyjnych projekt贸w wpisuj膮cych si臋 w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, czyli okre艣lonych dziedzin gospodarki, kt贸rych potencja艂 Polska chce rozwija膰, aby konkurowa膰 na poziomie globalnym. Z tego wsparcia b臋d膮 mog艂y skorzysta膰 tak偶e firmy. Otrzymaj膮 one nawet do 80% dofinansowania na projekty w oparciu o zasady przyznawania pomocy publicznej. O dofinansowanie b臋d膮 mogli ubiega膰 si臋 naukowcy posiadaj膮cy co najmniej stopie艅 naukowy doktora, niezale偶nie od narodowo艣ci. Projekty b臋dzie mo偶na realizowa膰 w jednostce, przedsi臋biorstwie lub 鈥 w niekt贸rych programach 鈥 w ramach konsorcjum naukowo-przemys艂owego. Najwi臋cej 艣rodk贸w zostanie przeznaczonych na tworzenie zespo艂贸w. B臋d膮 z nich mogli skorzysta膰 zar贸wno do艣wiadczeni badacze, chc膮cy realizowa膰 prze艂omowe w skali mi臋dzynarodowej badania naukowe (program TEAM), jak i m艂odzi doktorzy, kt贸rzy b臋d膮 mogli ubiega膰 si臋 o wsparcie na stworzenie pierwszego zespo艂u (program FIRST TEAM). Specjalna oferta jest skierowana tak偶e do os贸b, kt贸re maj膮 du偶e do艣wiadczenie we wdra偶aniu wynik贸w bada艅 naukowych. Z my艣l膮 o nich powsta艂 program TEAM-TECH, w kt贸rym b臋d膮 finansowane projekty zespo艂owe maj膮ce na celu rozw贸j technologii, procesu lub innowacyjnego produktu realizowane we wsp贸艂pracy z partnerem gospodarczym. W ramach tego programu w przysz艂o艣ci b臋dzie tak偶e mo偶liwe finansowanie zespo艂贸w rozwijaj膮cych us艂ugi badawcze z udzia艂em istniej膮cej ju偶 infrastruktury. Fundacja b臋dzie stara艂a si臋 te偶 u艂atwi膰 m艂odym doktorom powr贸t do pracy naukowej po przerwie zwi膮zanej z rodzicielstwem lub prac膮 poza obszarem nauki (program POWROTY). W ramach programu HOMING b臋d膮 natomiast oferowane granty na sta偶e podoktorskie dla badaczy chc膮cych wr贸ci膰 lub przyjecha膰 do Polski z zagranicy. Nabory do program贸w planowane s膮 do ko艅ca 2019 roku 艣rednio dwa razy w roku. Ka偶dy wniosek z艂o偶ony do Fundacji b臋dzie podlega艂 ocenie formalnej i trzyetapowej ocenie merytorycznej dokonywanej przez recenzent贸w i ekspert贸w w ramach panelu naukowo-gospodarczego i interdyscyplinarnego. Wszystkie 艣rodki pochodz膮 z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozw贸j 2014 鈥 2020 (Dzia艂anie 4.4. Zwi臋kszanie potencja艂u kadrowego sektora B+R). 殴r贸d艂o: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
reklama
reklama
reklama
reklama
Za艂aduj wi臋cej news贸w
February 22 2019 14:26 V12.2.6-1