reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© costasz dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 18 stycznia 2016

Trwa konkurs „Demonstrator” – dofinansowanie na linie pilotażowe

Dofinansowanie można otrzymać na prace rozwojowe związane z tworzeniem linii pilotażowych / demonstracyjnych, które przyczynią się do wprowadzenia innowacji procesowej lub produktowej.

Do 29 lutego trwa nabór wniosków organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Demonstrator”. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych to 5 mln PLN dla małych i średnich firm, 20 mln PLN dla firm dużych. Wartość dofinansowania może wynieść od 25% do 60% wartości kosztów kwalifikowanych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa wnioskującego o wsparcie. Wśród kosztów podlegających dofinansowaniu znajdują się m.in. wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt, amortyzacja sprzętu badawczego, elementy składowe linii pilotażowej czy też zewnętrzne usługi badawcze. Głównymi aspektami ocenianymi przez ekspertów jest innowacyjność (nowość) rozwiązania, zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia rezultatów projektu, a także zespół badawczy i zarządzający odpowiedzialny za realizację projektu. Warto rozważyć ubieganie się o dofinansowanie, gdyż jest to jedna z ciekawszych opcji umożliwiająca przetestowanie innowacyjnych rozwiązań w warunkach rzeczywistych (skala półtechniczna, demonstracyjna, pilotaż). Autorką artykułu jest Anna Zaleska, manager Działu Doradztwa Europejskiego firmy © Crido Taxand Sp. z o.o. www.taxand.pl
Załaduj więcej newsów
December 12 2019 10:59 V14.8.5-1