reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© ESA Przemysł elektroniczny | 12 stycznia 2016

Przełomowy projekt dla polskiego sektora kosmicznego

Konsorcjum, którego liderem jest Creotech Instruments SA wygrało przetarg na budowę w Polsce prototypowej infrastruktury udostępniającej dane i moc obliczeniową dla aplikacji wspierających usługi oparte na obserwacji Ziemi.

Projekt „EO INNOVATION PLATFORM TESTBED POLAND” jest jednym z największych przedsięwzięć kosmicznych zleconych kiedykolwiek przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) polskim podmiotom. Wartość projektu przekracza 8 mln PLN.
Przełomowy dla polskiego sektora kosmicznego projekt oficjalnie rozpocznie się w czasie uroczystego spotkania w Ministerstwie Rozwoju, które zaplanowane jest na 14 stycznia. Zaprezentowane zostaną wówczas założenia oraz cel projektu.
W ramach projektu „EO INNOVATION PLATFORM TESTBED POLAND” w Polsce powstanie potężne repozytorium danych obserwacyjnych Ziemi gromadzonych przez satelity Landsat, Evisat, Sentinel i inne. Oprócz stworzenia bazy danych, polskie konsorcjum będzie odpowiedzialne za obsługę serwisów umożliwiających użytkownikom komercyjnym i naukowym pozyskiwanie i przetwarzanie danych satelitarnych. Infrastrukturze bazodanowej będą towarzyszyły wirtualne i fizyczne serwery obliczeniowe, na których użytkownicy komercyjni i naukowi będą mogli uruchamiać dedykowane swoje aplikacje. Projekt potrwa dwa lata i składać się będzie z dwóch etapów. Testowe świadczenie usług rozpocznie się po zakończeniu pierwszego etapu wdrożeniowego. Po zakończeniu testów usługi świadczone będą na zasadach komercyjnych. W skład konsorcjum, na którego czele stoi lider polskiego przemysłu kosmicznego, spółka Creotech Instruments SA wchodzą także krajowa spółka CroudFerro Sp. z o.o. oraz niemiecka firma Brockman Consult Ltd.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
October 11 2019 15:09 V14.5.0-1