reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© dimitry romanchuck dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 08 października 2015

Współpraca Politechniki Łódzkiej z firmą Schneider Electric Polska

Główne cele partnerstwa to wsparcie dla nowo otwartego kierunku studiów „Systemy Sterowania Inteligentnymi Budynkami" oraz rozwój wiedzy i kompetencji dotyczących nowoczesnych technologii.
Umowa obejmuje kwestie dydaktyczne, badawcze i rozwój zawodowy. Współpraca dotyczyć będzie takich dziedzin jak: automatyka budynkowa, bezpieczeństwo, niezawodność i efektywność rozdziału energii elektrycznej, a także projekty dotyczące najnowocześniejszych technologii związanych ze Smart City.

Przewidywane są między innymi szkolenia i specjalistyczne kursy oraz staże naukowe dla pracowników dydaktycznych Politechniki Łódzkiej. Przedstawiciele firmy będą opiniować programy nauczania oraz proponować wprowadzanie nowych treści opartych o najnowsze stosowane w firmie technologie. Uczelnia może też liczyć na wsparcie w wyposażeniu laboratoriów niezbędnych dla prowadzenia badań i kształcenia w zakresie unikatowego w Polsce kierunku „Systemy Sterowania Inteligentnymi Budynkami”.

Najlepsi studenci zostaną skierowani na praktyki zawodowe, organizowane będą także warsztaty, wykłady i spotkania z praktykami biznesu pracującymi w firmie Schneider.

Dokument zostanie podpisany 9 października 2015 roku.

Źródło: Politechnika Łódzka
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 11 2019 20:28 V11.10.27-1