reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© stevanovicigor dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 07 października 2015

Branża IT / ICT będzie mogła otrzymać wsparcie w ramach funduszy UE

Ministerstwo Gospodarki wybrało 12 branż polskiej gospodarki, które w ramach nowej perspektywy finansowej UE w latach 2016-2023 objęte zostaną wsparciem finansowym.
Będą ją mogły otrzymać w ramach poddziałania 3.3.2 ‘Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki – Brand’ oraz poddziałania 3.3.3 ‘Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand’ Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Branże zostały wytypowane na podstawie analiz innowacyjnych sektorów rynku, grup produktowych oraz usługowych, które posiadają potencjał wizerunkowy do promowania ich na rynkach zagranicznych. Analizy przygotowały firmy Ageron Polska oraz CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych.

Wśród branż, które w latach 2016-2023 objęte zostaną wsparciem finansowym, znalazła się branża IT / ICT. Stosunkowo blisko przemysłu elektronicznego znajduje się też branża produkcji sprzętu medycznego, która również została uwzględniona w omawianej liście.

Szczegółowy zakres grup produktowych bądź usługowych w ramach każdej z branż doprecyzowany zostanie w trakcie konsultacji społecznych. Zostaną one przeprowadzone w trybie dialogu technicznego, zgodnie z art. 31 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Planowany termin rozpoczęcia konsultacji to druga połowa października 2015 r.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 17 2019 14:20 V11.11.0-1