reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© norebbo dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 14 września 2015

Hertz Systems z finansowaniem ARP

Firma Hertz Systems otrzymała od należącej do ARP spółki ARP Venture 5,5 mln PLN pożyczki na realizację strategii rozwoju projektów w technologii GPS w sektorze cywilnym i wojskowym.

Jednocześnie ARP Venture objęła 11,50 proc. udziałów w Hertz Systems. - Cieszy nas bardzo wsparcie ARP Venture i zrozumienie, że działalność innowacyjna wymaga inwestycji. Przed Hertz Systems otwiera się jedyna w swoim rodzaju możliwość współtworzenia razem z liderami, na zasadach partnerskich, innowacji i rozwiązań z obszaru technologii kosmicznych, które dzisiaj nie istnieją. Możemy więc śmiało powiedzieć, że jako jedno z pierwszych w Polsce przedsiębiorstw współtworzymy rozwiązania i technologie przyszłości. Rynek technologii kosmicznych zarówno wojskowych jak i cywilnych (bierzemy czynny udział w obydwu obszarach) jest jednym z najszybciej rosnących segmentów, a co ważniejsze bardzo rentownym. Daje to możliwość szybkiego, stabilnego wzrostu, dużych nakładów na R&D, co w konsekwencji przekłada się na wysoką konkurencyjność i siłę ekonomiczną firmy niezbędną do dalszej ekspansji w obszarze nowych technologii i nowych rynków – powiedział Michał Prymas dyrektor ds. strategii i kontrolingu Hertz Systems. - Wspieramy innowacyjną spółkę, której potencjał rozwoju na rynkach zagranicznych jest bardzo duży. Hertz Systems to zaawansowane technologie zarówno wojskowe jak i cywilne. Wystarczy przypomnieć, że jest to jedyny w Polsce dostawca urządzeń i systemów GNSS, czyli globalnych systemów nawigacji satelitarnej dla armii – powiedziała Patrycja Zielińska, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu. Środki pozyskane od ARP Venture pozwolą spółce na znaczne zwiększenie skali działalności. Ponadto Hertz Systems zamierza udoskonalać opracowane rozwiązania technologiczne (w zakresie łączności) w ramach prac badawczo-rozwojowych. Hertz Systems posiada, jako jedna z nielicznych firm z Europy i jako jedyna w Polsce licencję rządu USA na integrację tajnej technologii modułów kryptograficznych SAASM, w ramach, której Hertz dostarcza odbiorniki nawigacyjne dostosowane do jednostek pływających, śmigłowców i czołgów. Spółka zrealizowała także dostawy do MON i NATO na ponad 500 wojskowych systemów GPS. Hertz Systems współpracuje również z Polską Agencją Kosmiczną, realizując w ramach ESA (Europejska Agencja Kosmiczna) projekty kosmiczne o charakterze komercyjnym. Flagowym projektem realizowanym obecnie we współpracy z ESA jest projekt Galileo drugiej generacji (europejski system nawigacji satelitarnej). Oprócz przeznaczenia wojskowego produkty Hertz mają zastosowanie w wielu dziedzinach życia i gospodarki, m.in. systemy inteligentnego budynku, które umożliwiają sterowanie oświetleniem, klimatyzacją oraz systemami bezpieczeństwa, systemy przeznaczone dla osób przewlekle chorych wymagających stałego monitorowania funkcji życiowych, systemy służące do bezinwazyjnych pomiarów cukru, innowacyjne koszulki do pomiarów parametrów życiowych, systemy monitorowania i inwentaryzacji obiektów lub obszarów trudno dostępnych. --- Źródło: Agencja Rozwoju Przemysłu
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 08 2020 10:37 V18.4.45-1